IPMI

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Intelligent Platform Management Interface är ett system som tillhandahåller management och övervakningsfunktioner av en server oberoende av CPU, BIOS eller operativsystem. IPMI används av systemadministratörer för out-of-band, t.ex. för att consolea till en server. Det finns olika implementationer av IPMI, t.ex. HPs kallas iLO och Dells kallas iDRAC.

Installation

yum install OpenIPMI OpenIPMI-tools

Ipmitool

Ipmitool är ett verktyg som kan användas för att konfigurera IPMI på de flesta linuxsystem inklusive ESXi. Antingen kan man kompilera det själv eller ladda ner färdig binär. Logga in på server med SSH:

wget http://harsbo.se/filer/ipmitool
chmod +x ipmitool

För att lista kommandoalternativ kör kommandot utan parametrar.

Skapa användare

./ipmitool user set name 2 admin
./ipmitool user set password 2 <some passwd>
./ipmitool user priv 2 4 1
./ipmitool channel setaccess 1 2 callin=on ipmi=on link=on privilege=4
./ipmitool user list 
./ipmitool user enable 2

IPconfig

./ipmitool lan set 1 ipsrc static
./ipmitool lan set 1 ipaddr 10.0.0.45
./ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 10.0.0.1
./ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0
./ipmitool lan set 1 vlan id 5
./ipmitool lan print