IRedMail

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Att sätta upp en e-postserver är ett relativt stort projekt. Innan du börjar att installera och konfigurera de nödvändiga paketen på mailservern bör du lära dig vad allt betyder och förstå hur komponenterna samverkar för att skicka och ta emot e-post. För detta finns många resurser på internet. Det finns nackdelar med att köra sin egna mailserver. T.ex. om en användare har glömt eller vill byta lösenord måste du fixa det. Får du problem med spam blir din domän svartlistad. Du kan behöva unik relay-konfiguration för att få det att lira ut från din ISP:s nät.

Denna artikel behandlar en av de smidigaste kompletta maillösningarna idag, iRedMail.

Alternativ

Vill man istället sätta upp alla komponenterna manuellt rekommenderar jag att man följer följande guide istället:

https://www.linode.com/docs/email/postfix/email-with-postfix-dovecot-and-mysql

Det är den absolut bästa postfix/dovecot/mysql-guide som finns. Teoriavsnittet är också välskrivet. Att köra igenom denna guide är väldigt lärorikt men ganska tidskrävande.

Installation

Vill man ha samma komponenter och funktionalitet men en smidigare installationsprocess är iRedMail ett utmärkt alternativ. Man får även ett webgui för kontohantering
Rekommenderat OS: Ubuntu 14.04 / Debian 7

sudo su -
mkdir /mailroot 
wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.2.tar.bz2
tar xjf iRedMail-0.9.2.tar.bz2 && cd iRedMail-0.9.2
bash iRedMail.sh

Kör igenom den självförklarande guiden

rm /root/iRedMail-0.9.2/config
reboot

Administration

Domän och kontohantering görs med webgui.

https://192.168.0.10/iredadmin

Vanlig webbmail ligger på:

https://192.168.0.10

SPF

DKIM

Rsync

Rsync kan användas för att ta backup på /mailroot

Loggar

Kolla sammanställning av din loggfil.

pflogsumm /var/log/mail.log