InSSIDer

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Wi-Fi går med ljusets hastighet men är tyvärr inte alltid pålitligt eftersom det är ett delat medium. De 3 största problemen är co-channel, overlapping och signalstörning. Med inSSIDer ser man vad som orsakar problemen. InSSIDer 3.1.2.1 är den senaste freeware-varianten. Redaktionen rekommenderar.

http://ds.karen.hj.se/~cameljoe/resources/inSSIDer-free.msi