Iperf

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Iperf är ett verktyg som används för att testa bandbredd mellan 2 noder i ett nätverk. Det sätter upp TCP- och UDP-dataströmmar för att mäta throughput.

Iperf3

Iperf3 är en omskrivning av Iperf från början, med målet om en mindre och enklare kodbas. Programmet funkar med både IPv4 och IPv6. Iperf3 är inte bakåtkompatibel med Iperf2.

apt-get install iperf3
yum install iperf3

Server

Den ena noden är server och lyssnar på inkommande instruktioner. Default är TCP/UDP 5201. För att starta iperf i server läge.

iperf3 -s

Daemon mode och port 5203

iperf3 -s -D -p 5203

Klient

För att starta ett test mot servern skriv.

iperf3 -c <ip till server>

Ställ hur länge testat ska köra. Default är 10 sekunder.

iperf3 -c 192.168.0.20 -t 60

Reverse mode, servern skickar till klienten.

iperf3 -c 192.168.0.20 -R

För att köra 5 streams samtidigt skriv.

iperf3 -c 192.168.0.20 -P 5

UDP kan användas för att mäta jitter och paketförlust. Klientspecifik växel.

iperf3 -c 192.168.0.20 -u