Juniper Aggregated Ethernet

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Aggregated Ethernet(ae) är Junipers implementation av IEEE 802.3ad som används för att bundla ihop flera fysiska interface till ett logiskt interface som kallas LAG. Med hjälp av ett ae interface kan man få högre redundans och även högre hastighet eftersom att man kan last balansera trafiken på flera portar.

Ciscos motsvarighet heter EtherChannel

Link Aggregation Control Protocol

LACP är en subkomponent till IEEE 802.3ad som tillför extra kontroll för att hålla koll på din LAG och att det finns mindre risk för konfigurationsmisstag. För att LACP ska kunna fungera så krävs det att båda sidorna använder LACP. När LACP är påslaget så skickas det LACPDU en gång i sekunden med information tills förhandlingen är genomförd sedan återgår det till vad keepalive är satt till.

  • Keepalive är hur ofta enheterna skickar LACPDU där default mode slow=30s och fast=1s.
  • LACP använder alltid multicast MAC adressen 01:80:c2:00:00:02 för att skicka sina frames.

Fördelen med att använda LACP är att din enhet inte kommer försöka skicka trafik mot ett interface som inte svarar på LACPDU och att kommunikationen failar för andra applikationer. Har man en mediaconverter på en länk mellan 2st enheter som utbyter LACPDU så kommer den ena enheten känna till om den andra enheten skulle tappa kontakten med mediaconvertern på sin sida och därav sluta skicka trafik på det interfacet.