Juniper JunOS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Junos bygger på FreeBSD och man kan därför få shell access och köra många unix kommandon på switchen.

Junos CLI är uppdelat i två kommandolägen.

  • Operational Mode
  • Configuration Mode

Till skillnad från tex Cisco, HP och Extreme där en ändring sker direkt när man skrivit kommandot så måste man i JunOS skriva commit.

Operational

Gå till operational mode. Här kan man köra kommandon för att troubleshoota och monitorera.

cli

Lista conf i set kommandon. Andvändbart om man behöver paste in conf.

show configuration | display set

Lista conf efter hierarchy level.(Funkar enbart om man gått in i edit läge på tex ett interface.)

show configuration | display set relative

Visa mac tabellen.

show ethernet-switching table

Configuration

Gå till configuration mode.

configure 

Går till configuration mode och låser den globala configurationen, så att andra användare inte kan commita förens du lämnat

configuration mode.

configure exclusive

Lämna configuration mode utan att commita.

exit 

Kör operational mode kommandon i configuration mode.

run <operational mode kommando>

Commit

Lämna configuration mode och commita ändringar.

commit and-quit

Visa vad som kan commitas.

show | compware

Ta bort all conf som ligger redo att commitas.

rollback

Rollbacka till en conf vid en viss tid.

rollback ?

Commita och kör en autorollback efter 2 miniut. För att stoppa autorollback skriv commit bara.

commit confirmed 2

Konfiguration

Hostnamn

set system host-name [hostname]

Lösenord på root(autoencryption)

set root-authentication plain-text-password

Om du redan har en krypterad sträng av lösenordet använd följande.

set root-authentication encrypted-password

Tillåt enbart root logins över console.

set services ssh root-login deny

Skapa användare

set system login user admin uid 2000
set system login user admin class super-user

Mgmt port

set interfaces vme unit 0 family inet address 192.168.0.0/24
set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.0.1

LLDP

set protocols lldp interface all

Tid

set system time-zone Europe/Stockholm

set system ntp server [ip] prefer
set system ntp server [ip]

Firmware

Scp

Börja med att skicka över imagen till JunOS.

scp [image] root@[juniper]:/var/tmp/[image]

Från operational mode kör sedan följande.

request system software add /var/tmp/[image] no-copy no-validate unlink reboot

USB

Börja med att mounta usb stickan med.

mount_msdosfs /dev/da0s1 /mnt

Kopiera imagen till JunOS.

cp /mnt/[image] /var/tmp/

Unmounta usb stickan.

unmount /mnt

Gå in i operational mode.

request system software add /var/tmp/[image] no-copy no-validate unlink reboot

Backup

Configuration

Man kan använda system som Rancid eller Oxidized för att backa upp sin JunOS device. Om man inte har något sånt system uppsatt så kan man sätta transfer-on-commit eller transfer-interval.

transfer-on-commit kommer att skicka din config fil till ditt valda archive-sites varje gång du commitar.

transfer-interval gör samma sak fast den skickar iväg configen en gång i timmen bara.

Börja med att sätta dina archive-sites

set system archival configuration archive-sites scp://backupusr@10.10.10.200:/opt/backup/R1 password hackernet

Byt ut SCP mot FTP om du hellre vill använda det.

Efter det så väljer du när du vill skicka configen.

set system archival configuration transfer-on-commit
set system archival configuration transfer-interval interval-in-minutes

Filen kommer att sparas som <router-name>_YYYYMMDD_HHMMSS_juniper.conf.n.gz.

Image

Man kan backupa en hel JunOS image och hur configen ser ut vid tillfället till en annan partition så ifall en firmware upgrade skulle gå snett kan man boota ifrån den.

Skapa en recovery snapshot

request system snapshot recovery

På äldre platformar kör man

request system snapshot slice alternate