Juniper VRRP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Virtual Router Redundancy Protocol (RFC 3768) är ett öppet FHRP. Det fungerar väldigt likt HSRP men med några skillnader. Source-IP för VRRP-paket är interface IP, destination-IP är 224.0.0.18 och protokoll är 112. Hellos skickas default varje sekund. Man kan till skillnad från HSRP ha samma virtual ip som interface ip. Konfigurerar man det ändras VRRP-prio till 255 på den enheten som har samma IP som VIP. Backupenheter har 100 som default.

En virtual router måste använda följande mac adress 00:00:5E:00:01:XX. Där XX är Virtual Router IDentifier(VRID), som skiljer sig på alla virtual routers i nätverket.

Konfiguration

VRRP konfigurerar man på interfacet. Interfacet kan vara en ae, irb eller fysiskt interface.

Basic

{master:0}[edit interfaces irb unit 10]
root@R1# show
family inet {
  address 192.168.1.2/24 {
    vrrp-group 10 {
      virtual-address 192.168.1.1;
      priority 250;
    }
  }
}

Autentisering

För att säkra upp VRRP kan man använda sig av autentisering. Lösenordet kommer inte sparas i klartext.

set interfaces <interface> unit <no> family inet address <ip> vrrp-group <no> authentication-type simple
set interfaces <interface> unit <no> family inet address <ip> vrrp-group <no> authentication-key hackernet

Verify

show vrrp
show vrrp interface interface-name