Lenovo BIOS update

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ladda ner senaste BIOS versionen för din x220a @ http://support.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x220/downloads/ (I mitt fall så laddade jag ner "8duj25us.iso" )

Själva processen för att skapa imagefilen:

För att extrahera boot imagen så använder man sig av ett perlscript vid namn "geteltorito"

wget http://www.uni-koblenz.de/~krienke/ftp/noarch/geteltorito/geteltorito.pl

- (Ställ dig i den map där både .iso filen samt geteltorito perlscriptet ligger)

perl geteltorito.pl 8duj25us.iso > biosupdate.img

Man skall kunna föra över imagefilen till usbminnet enligt följande: sudo dd if=biosupdate.img of=/dev/sdb1 bs=512K

I mitt fall blev filerna korrupta och behövde istället föra över imagen till en windowsmiljö och använde "win32 disk imager" för att fixa till det.

In med USB minnet i laptopen, kör F12 vid boot och boota från USB minnet.

Source: http://forums.lenovo.com/t5/Linux-Discussion/SUPPORT-REQUEST-X220-BIOS-UPDATE-INSTRUCTIONS-USB/td-p/532077