Let's Encrypt

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Let’s Encrypt är en certificate authority som är gratis, automatiserad och öppen. Det är ett initiativ av Internet Security Research Group som backas upp av en mängd stora företag där målet är att tillhandahålla TLS helt gratis. Underliggande säkra protokoll som används är nyutvecklat och går under namnet ACME (Automated Certificate Management Environment) och används för att underlätta verifiering av domännamn. Detta har varit krångligt tidigare då E-post och dylikt har används för SSL/TLS-certifikat.

Förberedelse

  • Öppna port 80 mot servern.(Let's encrypt startar en python webbserver som används för att verifiera att du äger domänen)

Installation

BETA. Denna guiden baseras på beta dokumentation och kan komma att ändras när Let's encrypt släpps för alla.

git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt && cd letsencrypt

Konfiguration

./letsencrypt-auto --agree-dev-preview --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory auth

Du kommer sedan få en fråga vilken mail som ska användas och vilka domäner du vill skapa ett cert för. För att kunna signa ett cert under beta perioden måste du fått din domän whitelistad. Certen skapas under /etc/letsencrypt. I live mappen finns symlink till senaste versionen av ett certifikat.

privkey.pem Din privata nykel, måste hållas hemlig så ingen kan komma åt den.
cert.pem Server certifikatet.
chain.pem Alla certificat som en webbläsare behöver utom server certificate.
fullchain.pem Samma som chain.pem fast med server certificate också.

Webroot

Webroot är ett plugin som tillåter din server att validera din domän utan att stoppa webbserverm. Plugin lägger en liten dold fil i document root på webbservern, den kan sedan läsas av Let's Encrypt CA för att verifiera domänen.

./letsencrypt-auto certonly -a webroot --agree-tos --renew-by-default --webroot-path=/var/www/html -d hackernet.se -d www.hackernet.se

Auto-renewal

Finns inte inbyggt än.

Tips n Tricks

Cipherlist

Chiperlist är en hemsida som har olika konfigurations exemplar för olika tjänster med säkerhet i fokus.

Signa bakom reverse proxy

Om du använder dig av en reverse proxy och vill signa med hjälp av webroot kan man i apache göra att Let's encrypts anrop inte skickas vidare. Utan istället går till en lokal mapp där din Let's encrypt klient lagt den dolda filen.

Alias /.well-known /var/www/.well-known
ProxyPass /.well-known !