Mdadm

From HackerNet
Jump to: navigation, search

mdadm är ett öppet verktyg för att skapa, hantera och monitorera md-raids i Linux. De flesta Debian och Redhat-baserade system har paketet installerat per default men bör annars finnas i officiella repos om det skulle fattas.

De flesta kommersiella NASar som tex Synology använder sig av Mdadm för att hantera deras raids, detta gör det möjligt att flytta över raids och synca till och från olika enheter som har stöd för verktyget.

Installation

sudo apt-get install mdadm
sudo yum install mdadm

Raidtyper

Mdadm har stöd för standard raidtyper såsom:

 • Raid 0
 • Raid 1
 • Raid 4
 • Raid 5
 • Raid 6
 • Raid 10


Mdadm har även stöd för "non-raid configurations" (Tänk JBOD?):

 • Linear – sammanfogar ett antal enheter till en enda stor MD-enhet.
 • Multipath – ger flera vägar med failover till en enda enhet.
 • Faulty – skapar ett antal felscenarior (tex läs/skrivfel) för test.
 • Container – en grupp av enheter som hanteras som en enda enhet, där man kan bygga RAID-system.

WIP!

 • Tweaks
 • create, assemble, monitor, build, grow, manage
 • exempel

Create

Att skapa en ny mdadm är är väldigt strait-forward. Du skapar en array, väljer vilka diskar du ska slå ihop och sedan till vilken raidtyp.

När du bygger ihop din raid så kan du köra cat /cat/mdstat för att få fram status från bygget.

Skapa array:

mdadm --create /dev/mdX

mdadm --monitor /dev/mdX

Skapa Raid-0

mdadm --create --verbose /dev/mdX --level=stripe --name XXX --raid-devices=X /dev/sdX1 /dev/sdX1

Skapa raid-1

mdadm --create --verbose /dev/mdX --level=mirror --name XXX --raid-devices=X /dev/sdX1 /dev/sdX1

...Med spare:

mdadm --create --verbose /dev/mdX--level=mirror --name XXX --raid-devices=X/dev/sdX1 /dev/sdX1 --spare-device=1 /dev/sdX

Skapa Raid-4/5/6

mdadm --create --verbose /dev/mdX --level=4/5/6 --name XXX --raid-devices=X /dev/sdX1 /dev/sdX1 /dev/sdX1 --spare-devices=X /dev/sdX1

Skapa Raid-10

mdadm --create --verbose /dev/mdX --level raid10 --name XXX --raid-devices=X /dev/sdX1 /dev/sdX1 /dev/sdX1 /dev/sdX1

Spara din raid och skapa filsystem

Kolla i mdastatcat /cat/mdstat f ör att se om din raid är färdigbyggd och för att se status.

OM din raid är färdigbyggd så kör vi följande kommando för att spara ner vår conf. Om du kör någon annan dist, kolla vart din mdadm.conf är placerad och skriv till den. Detta får inte göras förens din raid är färdigbyggd!!

RHEL/CentOS/Fedora:

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf

Nu kan vi skapa ett filsystem på vår raid

ext4:

mkfs -t ext4ext4 /dev/mdX

XFS:

För XFS behöver du speca SU som är samma som mdadm-raidens chunk size. Föra att få fram chunk size kan du köra mdadm --detail /dev/mdX

Du behöver också speca sw, vilket är hur många data-diskar du har (ej spares etc).

 • RAID 0 med 2 diskar: 2 data diskar (n)
 • RAID 1 med 2 diskar: 1 data disk (n/2)
 • RAID 10 med 10 diskar: 5 data diskar (n/2)
 • RAID 5 med 6 diskar (inga spares): 5 data diskar (n-1)
 • RAID 6 med 6 diskar (inga spares): 4 data diskar (n-2)

mkfs -t xfs -d su=Xk -d sw=X /dev/mdX

Tex: raid 5 med 4 diskar med en chunksize på 64k:

mkfs -t xfs -d su=64k -d sw=3 /dev/mdX

Flytta en mdadm raid

Lättast om du sparar din /etc/mdadm.conf eller ARRAY-rader från konfen och flyttar med den/dessa till din nya maskin. Skulle inte det fungera så är det inte hela världen.

Vi börjar med worst-case, du har inte sparat conf eller ARRAY-info som UUID, namn etc:

1: Installera mdadm på server B och stäng av servern

2: koppla in dina diskar och starta upp servern igen.

3: Kolla så alla diskar är hittade under /dev/. Är alla där så kan du köra antingen cat /proc/mdstat eller ls -l /dev/md/<RAIDNAMN> (tabba fram) för att få fram vilken md-device din raid ligger som just nu.

4. Säg att din raid ligger hittad som /dev/md127, kör då # mdadm --detail /dev/md127. När detta körs bör du får fram all info du behöver. Dvs Version, Namn och UUID.

5. Kör kommandot: echo >> ARRAY /dev/mdX metadata="Version" name="namn" UUID="uuid" /etc/mdadm.conf NOTICE: Du får lägga din array vart du vill, även om md127 var där den hittades så kan du lägga den på tex /dev/md0. Se bara till så att md0 inte är upptagen. Detta kommando lägger till din "nya" array i mdadm-confen som läses in varje uppstart.

6. Reboot och cat /proc/mdstat för att se hur din raid bygger ihop sig.

7. När raiden har byggt ihop sig så kan du mounta, jag föredrar att mounta via fstab och UUID. Exempel på fstab conf:

UUID="RaidUUID" /mount/point xfs defaults 0 0


OBS Vet inte om det står något värdefullt här men det kan nog dut avgöra bättre //Alex

http://h3x.no/2011/07/09/tuning-ubuntu-mdadm-raid56