MySQL

From HackerNet
Jump to: navigation, search

MySQL är en relational database management system(RDBMS). MySQL var den näst största RDBMS databasen och den den mest använda open-source RDBMS databasen förr. MySQL är en av programmen du får när du installerar LAMP.

Installation

apt-get install mysql-server

Konfiguration

Konfiguration av MySQL görs i /etc/mysql/my.cnf.

By default så lyssnar MySQL enbart på 127.0.0.1, för att fixa det kan man ändra i my.cnf till,

bind-address = 0.0.0.0

Då kommer MySQL lyssna på alla interface.

Skapa en databas

Logga in som root.

mysql -u root -p

Skapa en databas.

create database <namn>;

Skapa en användare.

grant usage on *.* to <dbuser>@localhost identified by '<password>';

Ge en användare alla rättigheter på en databas.

grant all privileges on <databas>.* to <dbuser>@localhost;

Backup/Dumpa databas

Dumpa en databas till en fil för att göra en backup på den.

mysqldump --user=[username] --password=[password] [databas] > dbcontent.sql

Importera en databas

För att importera en databas dump.

mysql -u [username] -p[password] [databas] < dumpfilename.sql