Nameif

From HackerNet
Jump to: navigation, search

När Linuxkärnan bootar tilldelas namn till nätverksinterfacen i den ordning som den finner dem. Detta innebär att två olika versioner av kärnan kan hitta interfacen i olika ordning. När detta händer kan du behöva byta all konf för att få igång det igen. Ett sätt att undvika detta är med udev-regler, ett annat är att namnge interfacen med nameif.

sudo yum install net-tools
sudo nano /etc/mactab
# This file relates MAC addresses to interface names.
eth0 00:60:97:52:2A:94
eth1 00:A0:C9:43:1F:77

Ta ner interfacen och kör kommandot nameif alternativt reboota maskinen.