OS X

From HackerNet
Jump to: navigation, search

OS X heter operativsystemet som körs på Apple Mac datorer. OS X bygger på UNIX i botten.

Tips'N'Trix

Homebrew

Homebrew är en paket hanterare som liknar apt och som OS X inte har. Mer info finns på deras hemsida.

Byt MAC adress

För att sätta en egen mac adress:

sudo ifconfig en0 ether aa:bb:cc:dd:ee:ff

För att sätta en random mac adress:

openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//' | xargs sudo ifconfig en0 ether

Ändringen är inte permanent utan försvinner vid omstart.