Ookla Speedtest Mini

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Installation

Debian/Ubuntu

wget http://c.speedtest.net/mini/mini.zip (Du kan behöva registrera dig på deras hemsida)
unzip mini.zip
apt-get install apache2
apt-get install php5 php5-mysql php5-mcrypt php5-gd libapache2-mod-php5
service apache2 restart

Kommande rad är ej obligatorisk. Den skapar endast en fil som verifierar att php'n fungerar

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/phpinfo.php 
cp -R /[location to extracted folder]/mini /var/www/

Asdf.JPG

Byt namn på index-php.html filen till index.html och lämna dem resterande orörda.

cd /var/www/mini
mv index-php.html index.html 

Du skall nu kunna komma åt din speedtestserver via webbläsaren på "http://dinserverip/mini"

Speedtest.JPG