Pi-hole

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Pi-hole är en färdig DNS server med inbyggd adblock och malware block.

Eftersom Pi-hole blockar reklam redan på DNS nivå så kommer det funka på alla enheter och appar i mobilen. Får man problem att använda någon sida så kan det därför vara bra att inaktivera Pi-hole en stund, det gör man visa WebUI.

Installation

Pi-Hole går att installera på bla Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora. För att installera Pi-hole kör man deras script.

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Uppdatera sedan din DHCP server så att den skickar ut Pi-Hole serverns IP adress som DNS server.

Uppgradera

Kör följande kommando för att uppgradera Pi-hole:

pihole -up

Dry-run

pihole -up --check-only

Konfiguration

Pi-hole har ett webui för att kunna göra enklare inställningar. Det når man via:

http://<pi-hole IP>/admin