Quota

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Quotas kan användas så att användare eller en viss grupp bara får lagra en viss mängd på ett filsystem.

Installation

apt-get install quota

Konfiguration

Börja med att ändra i fstab och lägg till usrquota eller/och grpquota på det filsystemet du vill använda det på.

# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=9ca5cef9-f734-4396-9f29-ddaeedc21e28 /home      ext4  defaults,usrquota    0    2

Mounta om filsystemet.

mount -o remount /home

Skapa en quota index fil. I filen sparas användarens/gruppens limit och hur mycket utrymme som används.

quotacheck -cum /home

Slå av och på quotas med följande kommandon.

quotaon /home
quotaoff /home

För att sätta en quota på en användare med max limit på 1Gb skriv och ändra: Byte converter

edquota user1
Disk quotas for user user1 (uid 1001):
 Filesystem          blocks    soft    hard   inodes   soft   hard
 /dev/disk/by-label/DOROOT     8   1000000  1048576    2    0    0
Filesystem Visar vilket filsystem som har quota aktiverat
blocks Visar hur många block som används just nu.
soft block Anger hur många block som får lagras innan grace perioden börjar räkna ner.
hard block Anger max antal block som en användare får lagra.
inodes Visar hur många inodes som finns just nu.
soft inode Samma som soft block fast för inode.
hard inode Samma som hard block fast för inode.

Blocks anger hur mycket utrymme man får medans inodes anger hur många filer och mappar man kan använda.

Hard block är det absoluta max en användare eller grupp kan använda når man detta får man inget mer utrymme.

Soft block sätter en max gräns för hur mycket utrymme man har. Men man kan lagra mer än vad soft anger under en tidsperiod som kallas grace period.


Kolla quotan på en användare/grupp.

quota user1

Skapa en rapport som visar varje användare/grupp quota inställningar.

repquota -a

Grace Period

Grace period sätter hur länge en användare får överstiga sin soft limit. Denna inställningen är system wide och gäller för alla grupper och användare.

edquota -t

Tips'N'Trix

Prova din quota genom att skapa en 1Gb fil.

dd if=/dev/zero of=/home/$USER/DDfile bs=1M count=1024 oflag=direct