Rar2fs

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Är ett FUSE fil system som låter dig läsa rar arkiv som om det vore vanliga filer.


Förberedelser

apt-get install libfuse-dev autoconf

Installera senaste unrarlib. I skrivande stund är 5.3.2 senaste.

wget ftp://ftp.rarlab.com/rar/unrarsrc-5.3.2.tar.gz && tar -xvf unrarsrc-5.3.2.tar.gz
cd unrar && make lib -f makefile && cp libunrar.so /usr/lib

Installation

git clone https://github.com/hasse69/rar2fs
cd rar2fs && autoreconf -f -i
./configure --with-unrar=../unrar
make && make install

Kommandon

För en lista med kommandon.

rar2fs -h

Mounta

rar2fs -o allow_other /path/to/rararchives /path/to/mount/point

Unmounta

fusermount -u /path/to/mount/point

Automount

För att kunna automounta krävs det att fuse är installerat:

Debian/Ubuntu

apt-get install fuse

RHEL/CentOS

yum install fuse

Lägg till följande i /etc/fstab

rar2fs#/path/till/rar/ /vart/du/vill/mounta/ fuse allow_other,--seek-length=1    0 0