Roundcube

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Roundcube är en webbaserad IMAP-mailklient som är skriven i PHP och kan användas tillsammans med en LAMP-stack, eller något annat operativsystem som stödjer PHP. Webbservern behöver tillgång till IMAP-servern är hämta mail och till en SMTP-server för att kunna skicka mail. Roundcube är gratis och öppen källkod enligt GNU General Public License (GPL).

https://roundcube.net

Installation

Exempelinstallation

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get -y install apache2 mysql-server roundcube roundcube-mysql
sudo rm -R /var/www/html && sudo ln -s /usr/share/roundcube/ /var/www/html && sudo service apache2 restart
sudo dpkg-reconfigure roundcube-core
sudo php5enmod mcrypt && sudo service apache2 restart

Konfiguration

Peka mot din mailserver.

sudo nano /etc/roundcube/main.inc.php
$rcmail_config['default_host'] = array("ssl://10.0.0.11");
$rcmail_config['default_port'] = 993;
$rcmail_config['imap_auth_type'] = LOGIN;
$rcmail_config['smtp_server'] = 'tls://10.0.0.11';
$rcmail_config['smtp_port'] = 25;
$rcmail_config['smtp_user'] = '%u';
$rcmail_config['smtp_pass'] = '%p';
$rcmail_config['smtp_auth_type'] = 'LOGIN';