Rsync

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Rsync är ett verktyg som skapats för att tillhandahålla smidig och inkrementell filöverföring. Det är en ersättning för scp och rcp och är ett bra sätt att ladda upp filer till en fjärrserver. Rsync kan köras över 2 olika protokoll.

SSH mode
Detta är default och är vad som används om man inte anger någon växel. All data skickas krypterat med SSH.

Daemon mode
Med detta skickas datan med ett eget rsync-protokoll som går mot TCP 873. Ingen kryptering av kommunikationen men funkar bra inom LAN alternativt över VPN-tunnlar. Vissa NAS-servrar stödjer endast denna variant.

Installation

sudo apt-get install rsync
sudo yum install rsync

Kommando

rsync [options] [source directory] [target directory]

Exempel

rsync -Pavz /local/directory/ root@10.0.0.11:/remote/directory/

Jämför source och destination och kopiera över det som inte finns i remote directory.
OBS a trailing slash on the source directory means that the source directory's contents are copied, not the directory itself.

 • -h, human-readable: Number outputs are human readable
 • -v, verbose: Displays more output
 • -z, compress: Compress file data during transfer
 • -P, show progress
 • -a, archive mode: En sammanslagning av options och består av följande:
 • -r, operate recursively
 • -l, preserve links
 • -p, preserve permissions
 • -t, preserve times
 • -g, preserve groups
 • -o, preserve owner
 • -D, preserve device files and special files

Cron

Vill man ha automatisk synkning kan man schemalägga rsync-jobb enkelt med cron. Använd SSH-nycklar för smidig autentisering.

Link Destination