Scapy

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Scapy är ett kraftfullt och interaktivt paketmanipulationsprogram. Det kan förfalska och avkoda paket av flera protokoll samt skicka ut dem på tråd. Det kan hantera de flesta klassiska uppgifter som skanning, tracerouting, enhetstester, attacker eller nätverksidentifiering. Scapy är skrivet i Python.
Enligt utvecklaren kan Scapy ersätta hping, 85% av Nmap, arpspoof, arp -sk, arping, tcpdump, tethereal samt p0f.

Grunder:

Lista protokoll och alternativ
ls()
Lista inbyggda kommandofunktioner
lsc()
Visa/sätt konfiguration
conf
Skicka paket på lager 3
send()
Skicka paket på lager 2
sendp()

Användbara exempel:

sendp(Ether(src='00:50:56:22:33:e7', dst='00:50:56:cc:aa:af')/IPv6(src='2001::5', dst='2001::10', hlim=64)/ICMPv6EchoRequest(data=))