SmokePing

From HackerNet
Jump to: navigation, search

SmokePing är ett verktyg för att mäta latens i ett nätverk. Den kan mäta, lagra och visa latens och paketförlust. SmokePing använder rrdtool för att för att lagra data och har ett webgui för att visa graferna.

Installation

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get -y install smokeping

Skapa symlänk till smokeping apache config

cd /etc/apache2/conf-available && sudo ln -s ../../smokeping/apache2.conf smokeping.conf

Enable Apache konfig och CGI

sudo a2enconf smokeping && sudo a2enmod cgid
sudo service apache2 restart

Om detta failar se sendmail nedan.

Konfiguration

Generella inställningar, byt cgiurl.

sudo nano /etc/smokeping/config.d/General

Om man inte vill använda sendmail

sudo nano /etc/smokeping/config.d/pathnames
sendmail = /bin/false

Ifall man vill få larm

sudo nano /etc/smokeping/config.d/Alerts

Här görs inställningar gällande vilka hostar som ska övervakas och hur de ska struktureras (Görs med antal plustecken).

sudo nano /etc/smokeping/config.d/Targets
+ Site1
menu =  Site1
title = Site1

++ LocalMachine
menu = Local Machine
title = This host
host = localhost
#alerts = someloss

++ GW
menu = GW
title = GW
host = 192.168.0.1

Restart

sudo service smokeping restart && sudo service apache2 reload

Access

http://dinserver/cgi-bin/smokeping.cgi