Spacewalk

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Spacewalk är ett management system för Red Hat baserade system som CentOS, Fedora. Allt sköts i ett snyggt web interface.

Features
  • Inventera system (Hård och mjukvara).
  • Installera och uppdatera program.
  • Kickstarta dina servrar.
  • Skicka ut konfigurations filer till servrar.
  • Starta/stoppa/konfigurera virtuella gäster (KVM & XEN).

Förberedelse

Lägg till lite nya repositories som behövs.

EPEL repository:

yum install epel-release

JPackage repository:

cat > /etc/yum.repos.d/jpackage-generic.repo << EOF
[jpackage-generic]
name=JPackage generic
#baseurl=http://mirrors.dotsrc.org/pub/jpackage/5.0/generic/free/
mirrorlist=http://www.jpackage.org/mirrorlist.php?dist=generic&type=free&release=5.0
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.jpackage.org/jpackage.asc
EOF

Spacewalk repository:

Beror på vilket dist du kommer köra. I skrivande stund är version 2.4 den senaste.

Red Hat Enterprise Linux 6, Scientific Linux 6, CentOS 6

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.4/RHEL/6/x86_64/spacewalk-repo-2.4-3.el6.noarch.rpm

Red Hat Enterprise Linux 7, Scientific Linux 7, CentOS 7

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.4/RHEL/7/x86_64/spacewalk-repo-2.4-3.el7.noarch.rpm

Fedora 21

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.4/Fedora/21/x86_64/spacewalk-repo-2.4-3.fc21.noarch.rpm

Fedora 22

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.4/Fedora/22/x86_64/spacewalk-repo-2.4-3.fc22.noarch.rpm

Uppdatera repona.

yum repolist && yum update

Installera

Spacewalk använder en databas för att spara sin data. Default så används en inbyggd PostgreSQL databas. Det går också att använda en Oracle RDBMS version 10g eller högre.

Denna guiden använder den inbyggda databasen:

yum install spacewalk-setup-postgresql

Installera sedan Spacewalk:

yum install spacewalk-postgresql

För att kunna nå web interfacet och kunna använda andra tjänster behöver man sätta på några portar.

firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --add-service=http --permanent

För att kunna pusha saker till dina klienter behöver man enabla port 5222. Om man tänkt använda Spacewalk proxy behöver man porten 5269. Port 69 UDP behövs om man tänkt använda tftp.

Ladda sedan om brandväggen.

firewall-cmd --reload

Spacewalk måste kunna resolva sitt FQDN. Går inte det så lägg in det i host filen /etc/hosts

Kör följande kommando och svara på frågorna.

spacewalk-setup --disconnected

Surfa sedan in på din spacewalk server https://hostname/ och skapa ett inlogg.