Squid

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Squid är en high-performance cache proxy som har stöd för HTTP, HTTPS, FTP mycket annat.

Installation

Ubuntu

sudo apt-get install squid

CentOS

yum -y install squid

Konfiguration

All konfiguration av squid sker i /etc/squid/squid.conf. Denna guide går igenom hur man installerar väldigt grundläggande proxy server.

Öppna suid.conf och avkommentera följande rad:

#http_access allow localnet


Därefter behöver vi definera vilka nät som ska få använda proxy servern. Leta efter denna rad:

#acl localnet src

avkommentera den och ändra den till:

acl localnet src <intern ip range>/<subnät mask>


Starta om squid:

sudo service squid restart


Nu har vi konfigurerat en väldig basic proxy server som svarar på port 3128 som standard.