TFTP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

TFTP är ett väldigt simpelt protokoll som används för att överföra filer. Det används ofta för att PXE-boota maskiner eller överföra image-filer till t.ex. switchar. TFTP bygger på server/klient-arkitekturen.

Server

Förbered ett rot-directory.

sudo mkdir /tftproot
sudo chmod -R 1770 /tftproot 
sudo chown -R root:tftp /tftproot

Det finns olika TFTP-mjukvaror som fungerar som server.

tftpd

Trivial file transfer protocol server.

atftpd

Advanced TFTP server.

tftpd-hpa

HPA's tftp server.

sudo apt-get -y install tftpd-hpa
sudo mv /etc/default/tftpd-hpa /etc/default/tftpd-hpa.old
sudo dd of=/etc/default/tftpd-hpa << EOF
TFTP_USERNAME="tftp" 
TFTP_DIRECTORY="/tftproot" 
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure --create --listen --verbose"
EOF
sudo service tftpd-hpa restart

Felsökning

ss -tulpn | grep 69