Transmission

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Transmission är en liten men väldigt kraftfull torrent client för linux.

Installation

apt-get update && apt-get install transmission transmission-daemon

Konfiguration

Körs enklast via webinterface eller remote GUI

Webinterface

För att aktivera webinterfacet och även RPC.

Öppna /etc/transmission-daemon/settings.jsonoch ändra till "rpc-enabled":true

Webinterfacet nås sedan på http://IP:9091/transmission/web/

Transmission Remote GUI

Cross platform front end GUI till transmission, gör det enkelt att lägga till torrents från din vanliga dator. Finns att tanka hem på http://sourceforge.net/projects/transgui/

För att det ska fungera så måste du ha "rpc-enabled":true i config filen.

RPC path är samma som ditt webinterface fast du ersätter /transmission/web med /transmission/rpc istället.

Tips n Trix

3th Party tools

Flexget, RSS feed downloader. Väldigt användbart för serier.

Couchpotato, Program som laddar hem filmer åt dig med hjälp av transmission.

Script done.

Kör ett script varje gång en torrent blir klar.

Lägg till

"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/vart/finns/scriptet.sh",

i din conf fil /etc/transmission-daemon/settings.json