Tree

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Tree är ett program som listar directories rekursivt.

Installation

sudo apt-get install tree

Lista directories rekursivt

tree

Skapa sig en överblick över ett programs filstruktur

tree -h /etc/apache2/

Hitta stora filer

tree -h /var/ | grep G]