Ulteo

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ulteo Open Virtual Desktop är en FOSS-plattform för virtuella skrivbord. Ulteo kan använda både java och html5, webbläsare och native client.

Rekommenderat operativsystem: Debian 7

Installation

Följande instruktioner gäller för en uppsättning där Session manager och Application server körs på samma maskin. (Mer läsning om Ulteo-arkitekturen: http://archive.ulteo.com/ovd/4.0/docs/Architecture.html)

Referensguide: http://archive.ulteo.com/ovd/4.0/docs/Support_Debian_Wheezy.html

su -
echo "deb http://archive.ulteo.com/ovd/4.0/debian wheezy main" > /etc/apt/sources.list.d/ulteo_ovd.list && apt-get update && apt-get -y --force-yes install ulteo-keyring && apt-get update
apt-get -y install mysql-server

Välj rootlösenord

mysql -u root -p -e 'create database ovd'
apt-get -y install ulteo-ovd-session-manager ulteo-ovd-administration-console

Konfiguration

Gå sedan in på:följande och konfigurera databasen med root och pw som sattes tidigare.

http://<IP>/ovd/admin

Fortsätt sedan i cli:t

apt-get -y install ulteo-ovd-subsystem && apt-get -y install ulteo-ovd-web-client

Man skiljer på dessa för att den med säkerhet ska ta en komponent i taget.

Resten av uppsättningen görs i det grafiska gärnssnittet. Gå in på: "unregistered servers" och välj att registrera localhost. Sätt sedan servern i "production"

Skapa sedan din första user för att sedan välja den användaren i "publication wizard". Skapa en user-grupp och en application-grupp.

Ulteo är nu klart att användas.

http://<IP>/ovd

Terminator

Vad vore en linuxmaskin utan terminalemulator. Det följer inte med någon default utan man får manuellt lägga till det. Här följer instruktioner för hur man lägger till terminator.

chroot /opt/ulteo
apt-get update
apt-get install terminator

Sedan kan man välja att publicera terminator som en applikation i webguit.