UniFi

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ubiquiti UniFi Controller kan managera accesspunkter, switchar och gateways av märket Ubiquiti. Det stöds på Ubuntu, Debian och Windows.

Installation

Ubuntu

echo "deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian unifi4 ubiquiti" > /etc/apt/sources.list.d/20ubiquiti.list
echo "deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen" > /etc/apt/sources.list.d/21mongodb.list

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
apt-get -q update && apt-get install -qy --force-yes unifi 

Access web interface

https://unifi-ip:8443

Lägga till device manuellt

SSH'a till din Ubiquiti device.

Default username och password är: ubnt

För att lägga till devicen kör:

set-inform http://<unifi-wlc>:8080/inform

Kolla i webuit efter din device och klicka adopt.

Kör sedan samma set-inform kommando igen.

Factory default

Access point

SSHa och kör följande kommando:

syswrapper.sh restore-default

Switch

SSHa eller console och kör följande:

set-default

CLI kommandon

Visa arp och mac tabellen:

ubntbox swctrl -d mac show

Visa port status:

ubntbox swctrl -d port show

Visa startup-config:

cat /var/run/fastpath/startup-config