VM Encryption

From HackerNet
Jump to: navigation, search

VM Encryption sker i hypervisorn, "under" den virtuella maskinen. VM Encryption är helt agnostiskt, Guest OS eller datastore-typ spelar ingen roll. Krypteringen aktiveras via Storage-policy. De filer som krypteras är:

 • VM-filer (VSWP, VMSN mfl)
 • VM-diskfiler
 • Host core dumps

Filer som inte krypteras:

 • Loggfiler
 • VM-konfigurationsfiler (VMX, VMSD)
 • Descriptor-filer för virtuella diskar (innehåller dock en krypterad bundling av nycklar)

Requirements

För att aktivera VM Encryption måste Host Encryption mode vara påslaget, detta ska oftast ske automatiskt, men kan explicit aktiveras. Detta görs via Host -> Configure -> System -> Security Profile -> välj Host Encryption Mode -> Edit -> sätt till Enabled. Under tiden en VM krypteras måste även minst lika mycket ledig diskyta på datastore:t finnas som VM:en förbrukar.

KMS-server för VM Encryption

Förutsatt att en (tredjeparts) KMS-server finns tillgänglig:

 1. Lägg till den via vCenter-noden -> Configure -> More -> Key Management Server -> Tryck på plustecknet med texten Add KMS bredvid.
 2. Skapa ett nytt kluster, fyll i infon som efterfrågas.
 3. Sätt klustret som default KMS Cluster.
 4. Klicka på Trust i Trust Certificate-rutan för att acceptera Trust:en mot KMS.

Om KMS-servern är korrekt konfigurerad kan du verifiera detta genom att titta på Connection Status, en grön bock visar detta (=Normal).

KMS-servern är den som hanterar kryptering av VMs, vCenter är endast klient till KMS-servern. Om man inte vill att alla administratörer ska ha tillgång till management av VM Encryption kan man använda den nya default-rollen No Cryptography Administrator.

Encryption Storage Policy

Efter anslutningen mot KMS upprättats kan man skapa sin Encryption Storage Policy. Behörighetsmässigt krävs även Cryptographic operations.Manage encryption policies-behörigheten. Policyn skapas via Home -> Policies and Profiles -> VM Storage Policies -> Create VM Storage Policy.

 1. Följ wizarden, sätt namn m.m.
 2. Bocka för Use common rules in the VM storage policy.
 3. Tryck på Add component, välj Encryption -> Default Encryption Properties och sedan Next (Defaults räcker oftast om policyn inte skall innefatta andra funktioner, t ex caching eller replikering).
 4. Bocka ur Use rule-sets in the storage policy, välj Next.
 5. Storage compatibility-sidan, låt Compatible vara förvalt, välj ett datastore och sedan Next.
 6. Verifiera alla settings och tryck Finish.

Den virtuella maskinen kan krypteras för sig medan diskarna kan lämnas okrypterade, då man endast applicerar Encryption Storage Policy:n på VM Home och inte på diskarna. Krypterade diskar kan däremot inte användas av en okrypterad VM.