VPP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Vector Packet Processing är en network packet processing stack för x86-hårdvara. Det kör en Linux user space process och har stöd för bl.a. IPSEC, GRE, VXLAN, MPLS, VRF, VLAN, Segment Routing. Med denna mjukvara kan en vanlig server kan bli en router/switch med väldigt hög throughput. Det är en open source version av Cisco's Vector Packet Processing (VPP) teknologi.

Installation

Ubuntu 16.04

echo "deb https://nexus.fd.io/content/repositories/fd.io.ubuntu.xenial.main/ ./" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/99fd.io.list
sudo apt update && sudo apt install vpp vpp-lib vpp-dpdk-dkms

Fedora

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/fdio.repo https://paste.fedoraproject.org/355177/60579220/raw/
sudo dnf update && sudo dnf install vpp

Konfiguration

cat /etc/vpp/startup.conf

Service

sudo systemctl start vpp
sudo systemctl status vpp

VPP lyssnar default på tcp port 5000

telnet 0 5000

VPP shell

show interface

Bash

sudo vppctl show ip arp

Honeycomb är en agent man kan köra på samma host som tillhandahåller yang models via netconf/restconf för remote management.

sudo yum install honeycomb