ZFS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

ZFS är filsystem kombinerat med volymhanterare. Det körs främst på BSD men finns även till Linux.

Installation

Ubuntu 16.04 onwards

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install zfs

Fedora

sudo dnf install --nogpgcheck http://archive.zfsonlinux.org/fedora/zfs-release$(rpm -E %dist).noarch.rpm
sudo dnf install kernel-devel zfs 
sudo /sbin/modprobe zfs

Debian

su -
apt-get install lsb-release
wget http://archive.zfsonlinux.org/debian/pool/main/z/zfsonlinux/zfsonlinux_6_all.deb
dpkg -i zfsonlinux_6_all.deb
apt-get update && apt-get install debian-zfs

Konfiguration

Pool

zpool create POOL raidz1 \
    /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD.. \
    /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD.. \
    /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD.. \
    -o ashift=12 -o failmode=continue

Lägg till -f om det inte finns någon EFI label.

 zfs set atime=off POOL

Show-kommandon.

zpool list
zpool status
zfs get all
zpool iostat -v POOL

Radera en pool.

zpool destroy POOL

Återställ raderad pool.

zpool import -D POOL

Mount point

zfs set mountpoint=/path/pool POOL
chown -R user:user /path/pool

Dataset

zfs create POOL/test

Kompression.

zfs set compression=on POOL/test

Deduplicering.

zfs set dedup=on POOL/test

Radera dataset.

zfs destroy POOL/test

L2ARC

Level 2 Adjustable Replacement Cache (L2ARC), är en utökning av den read cache (ARC) som finns i RAM.

zpool add -f POOL cache sdf

ZIL & SLOG

ZFS Intent Log (ZIL) går att likna vid journalen i ett journalförande filsystem. Synkrona skrivningar skrivs alltid till ZIL först och flushas senare till poolen vid fasta intervall. En Separate Intent Log (SLOG) i form av SSD rekommenderas för ökad prestanda vid synkrona skrivningar. ZIL är ingen write cache utan används enbart som ett skydd mot dataförlust, den enda prestandaökningen rör synkrona skrivningar som utan en SLOG hade skrivits två gånger till samma disk då ZIL befunnit sig inuti den pool dit data skrivs.

zpool add -f POOL log sdg

Om man är extra rädd om sin data kan man tvinga alla skrivningar att gå genom ZIL med kommandot nedan. Det går att ställa på enskilda dataset eller hela pooler om så önskas.

zfs set sync=always POOL/test

Det går även att stänga av ZIL helt om man inte bryr sig om dataintegritet (samma syntax som ovan fast disable istället för always, standard är default).

Underhåll

Scrub

Scrubbing används i ZFS för att bibehålla dataintegritet och fixa eventuella fel på diskarna i din pool. Detta sker inte per automatik utan måste triggas, cronjob rekommenderas starkt. Rekommendationen som finns för frekvens av scrubbing på Solaris för enterprise- och konsumentdiskar är en gång i månaden resp. en gång i veckan.

zpool scrub

IO intensive

Snapshots

Snapshot kan tas både på pools och datasets, varje snapshot kräver ett unikt namn.

Dataset snapshot.

zfs snapshot POOL/test@NAME

Pool snapshot.

zfs snapshot POOL@NAME

Lista snapshots.

zfs list -t snapshot

Rollback till snapshot.

zfs rollback POOL/test@NAME

Ta bort snapshot.

zfs destroy POOL/test@NAME

Automatiska snapshots
Det finns ett antal olika paket/skript för att sköta automatisering av snapshots för ZFS. Här beskrivs användning av det cron-baserade zfs-auto-snapshot som skapats av ZFS on Linux-utvecklarna. Nedan följer ett antal kommandon för justering av frekvens och historik:

zfs set com.sun:auto-snapshot=true POOL/test Enable/disable av automatiska snapshots på ett dataset.

zfs set com.sun:auto-snapshot:monthly=false POOL/test Enable/disable av månatliga snapshots, som mest bevaras tolv snapshots.

zfs set com.sun:auto-snapshot:weekly=false POOL/test Enable/disable av veckovisa snapshots, som mest bevaras åtta snapshots.

zfs set com.sun:auto-snapshot:daily=true POOL/test Enable/disable av dagliga snapshots, som mest bevaras 31 snapshots.

zfs set com.sun:auto-snapshot:hourly=false POOL/test Enable/disable av snapshots varje timme, som mest bevaras 24 snapshots.

zfs set com.sun:auto-snapshot:frequent=false POOL/test Enable/disable av snapshots varje kvart, som mest bevaras fyra snapshots.

För att ändra t ex antal sparade snapshots får man editera de medföljande cron-jobb som installeras tillsammans med zfs-auto-snapshot, växeln som används för att ställa just detta är --keep=X.

Byta disk

Det går att starta en replace av disk oavsett om disken i fråga fortfarande är online eller om den tagits bort från systemet. Men innan du börjar, kör en scrub för att garantera att poolen är intakt!

Är disk1 online kommer kommandot nedan att attach:a disk2 till poolen och starta en resilver (rebuild, för den som inte talar ZFS) av data på den nya; disk2. När disk1 är redo att tas bort detach:as den automatiskt från poolen. Om disk1 inte är tillgänglig är det samma förfarande för att göra en replace. Det är dock möjligt att strunta i att ange den nya diskens namn eftersom ZFS antar att den nya disken sitter på samma plats som den förra (/dev/sdX) och konfigurerar den då automatiskt. Om disk-ID används för att referera till diskarna i poolen måste dock den nya disken specificeras med sin path. Poolens namn på disken ändras då disken är frånvarande, för att ta reda på vad disk1 heter istället används i vanlig ordning zpool status.

zpool replace POOL disk1 disk2

Får du ett felmeddelande som säger "disk2 does not contain an EFI label but it may contain partition information in the MBR" bör det räcka att skapa en GPT-tabell på disken med t ex. parted. Vänta på att resilvering körs färdigt, kolla status med zpool status.

Tips'N'Trix

Byte från "/dev/sdX" till disk-ID

Om du gjort misstaget att tilldela din pool diskar med hjälp av disknamn (/dev/sdX) och i efterhand vill byta till det mer konsekventa disk-ID finns en enkel lösning, helt utan dataförlust. Gör såhär:

Exportera din pool, poolen tas nu bort från systemet i förberedelse för "flytten".

zpool export POOL

Importera poolen från /dev/disk/by-id.

zpool import -d /dev/disk/by-id POOL

Verifiera att poolen är tillbaks och att diskarna i poolen refereras med sitt ID istället för "sdX" med zpool status.