VMware vCenter

From HackerNet
Revision as of 21:39, 26 April 2016 by Sparco (talk | contribs) (→‎Konfiguration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

vCenter är en central manage server för alla dina ESXi hostar. Det är med vCenter du får funktioner som HA. Det krävs ett VMware konto för att kunna ladda hem vCenter och sedan en licens för att kunna använda längre än 60 dagar.

Installation

Enklaste sättet att få igång vCenter är att ladda hem vmwares appliance från vmware och deploya den på en esxi host.
VCSA 6.0, vCenter Server Appliance, finns inte längre som .ovf utan man laddar hem iso.

Konfiguration

Den mesta konfiguration sker med hjälp av vmwares klient eller vmware webui.

Första gången

 • Default användarnamn och lösenord på vmwares appliance är,
root/vmware
 • Börja med att öppna en console och logga in. Kör scriptet under för att sätta ip, hostnamn, gw, dns.
/opt/vmware/share/vami/vami_config_net
 • Surfa sedan in på https://<ip>:5480, här görs den initiala setupen.
 • All datacenter och klustermanagering görs sedan från: https://<ip>:9443

LDAP koppla vCenter

 • Logga in som administrator@vsphere.local (Default lösenord är vmware)
 • Gå till Administration > Single Sign-On > Configuration > Identity Sources. Tryck på det gröna plustecknet.
Om inte Single Sign-On finns under Administration så är du antagligen inloggad som användaren root.
 • Fyll sedan i dina uppgifter och tryck på "Test connection".


För att kunna se Single sign-on under Administration och göra ändringar behöver man lägga till sin användare eller en grupp i Administrators.

 • Gå till Users and Groups > Groups. Lägg till en användare eller en grupp i Administrators gruppen. Dettaa har inget med rättigheterna mot VM's.


 • För att styra rättigheter för vad en användare får göra gå till Administration > Access Control > Roles Tryck på gruppen Administrator och sedan klicka på vCenterns hostnamn.
 • Under vCenterns Manage > Permissions Sätter man permissions för vilka användare och grupper som får göra vad på servern.

Enable SCP

För att kunna SCP'a filer till vCenter skriv följande:

chsh –s /bin/bash

Då ändrar man login skalet från appliancesh till bash och kan då SCP filer.

För att ändra tillbaka till vanliga skriv:

chsh -s /bin/appliancesh

VMware Client Integration Plugin

Behövs för att kunna öppna console eller logga in med sitt windows login. Länk till pluginet finns längst ner på https://<vCenterip>:9443.

Chrome NPAPI

Pluginet använder sig av NPAPI(Netscape Plugin Application Programming Interface). Chrome valde i version 42 att stänga av stödet för NPAPI och kommer i version 45 att ta bort NPAPI helt från webbläsaren.

Tills dom tagit bort NPAPI kan man aktivera pluginet igen med denna länken,

chrome://flags/#enable-npapi

Chrome 45

Nu får man installera ett CIP-paket för att få samma funktionalitet, detta använder inte NPAPI.

http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/2/9/9/4/0/4/1/VMware-ClientIntegrationPlugin-6.0.0.exe

VMware Remote Console

VMware Remote Console(VMRC) togs fram efter att Chrome valde att ta bort stödet för NPAPI. VMRC är ett standalone program för Windows och Mac OS och används tillsamans med VMware vSphere Web Client det följer med vCenter Server 5.5U2b och senare.

För att ladda hem och starta VMCR i vSphere 5.5 och 6.0 så har två nya länkar lagts till på varje VM's status sida.

vSphere 5.5 heter länkarna Open with VMRC och Download VMCR

Vsphere 6.0 heter länkarna Launch Remote Console och Download Remote Console

Ändra Login UI

I vCenter 6.0 går det att göra om sitt LoginUI tex lägga till en egen bild. Det finns 2 filer som man kan ändra i, det är unpentry.jsp och login.css. I mappen img kan du lägga bilder och referera till dom i koden.

Hackernet's egna Login UI

VCSA 6.0

/usr/lib/vmware-sso/vmware-sts/webapps/websso/WEB-INF/views/unpentry.jsp
/usr/lib/vmware-sso/vmware-sts/webapps/websso/resources/css/login.css
/usr/lib/vmware-sso/vmware-sts/webapps/websso/resources/img

Windows vCenter Server 6.0

C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\runtime\VMwareSTSService\webapps\websso\WEB-INF\views
C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\runtime\VMwareSTSService\webapps\websso\resources\css
C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\runtime\VMwareSTSService\webapps\websso\resources\img

Regenerate certificates

För att skapa nya cert eller lägga in ett eget cert från tex Let's Encrypt så använder man certificate manager.

/usr/lib/vmware-vmca/bin/certificate-manager

Reset the VMware vCenter Single Sign-On administrator password

Om man glömt sitt lösenord till en användare tex Administrator@vSphere.local kan man skapa ett nytt.

/usr/lib/vmware-vmdir/bin/vdcadmintool
 • Välj nr 3: Reset account password
 • Ange följande som UPN: Administrator@vSphere.