Arista VXLAN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Virtual Extensible LAN (VXLAN) är en network virtualization technology. VXLAN bridging tillhandahåller layer 2 konnektivitet för end systems över en routad infrastruktur. För att koppla ihop end systems i olika subnät krävs antingen centralized routing eller VXLAN routing. Det senare kan göras både symmetriskt och asymmetriskt, dvs om samma VNI används i båda trafikriktninger eller ej. Default för enkapsulerade paket mellan VTEP:ar används UDP port 4789. Däremot kan control plane göras på olika sätt, se nedan. Aristas VXLAN går att kombinera med MLAG. Se även Cisco VXLAN.

Konfiguration

Initial setup. VTEP-IP måste vara nåbar från alla andra VTEP:ar.

interface Loopback0
 description VTEP
 ip address 10.0.0.10/32

interface Vxlan1
 vxlan source-interface Loopback0
 vxlan udp-port 4789

Skapa vlan och mappa med VNI.

vlan 100

interface Vxlan1
 vxlan vlan 100 vni 10100

Verify

show interface vxlan 1
show vxlan address-table

Flood and Learn

Med denna setup görs MAC learning med hjälp av flooding. Multidestinationstrafik (BUM) hanteras med Head-End Replication i underlay. Man måste konfa IP-adresser till alla VTEP:ar på alla VTEP:ar. Man kan även ange den lokala vtep-ip:n i flood-listan, den kommer att accepteras i konfen men ignoreras i praktiken. Flood and Learn är simpelt men inte det mest skalbara alternativet.

interface Vxlan1
 vxlan vlan 100 flood vtep 10.0.0.11 10.0.0.12

Verify

show vxlan flood vtep

CVX

CloudVision eXchange (CVX) kan automatiskt synkronisera VTEP:arna och deras state samt nödvändiga HER flood-lists. CVX synkroniserar alla MAC-adresser så fort en switch lärt sig dem på någon lokal port, dvs leafs publicerar sin mac table till CVX. Man kan sätta upp ett HA-kluster för resiliency. Det finns även stöd för third-party VTEP:s.

Leaf

interface vxlan1
 vxlan source-interface Loopback0
 vxlan udp-port 4789
 vxlan control-service

management cvx
 source-interface lo0
 server host 10.0.0.100
 no shut

Standalone CVX VXLAN service on EOS

interface Loopback0
 ip address 10.0.0.100/32

config
 cvx
  no shutdown
  service vxlan
   no shutdown

Verify

show cvx 
show cvx connections
show vxlan controller status
show vxlan controller address-table received

EVPN

Se Arista EVPN.

Multitenancy routing

Anycast gateway

hardware tcam profile vxlan-routing

vrf definition Tenant1
 rd 100:1

ip routing vrf Tenant1
ip route vrf Tenant1 0.0.0.0/0 10.0.0.1

interface Vlan100
 vrf forwarding Tenant1
 ip address virtual 10.0.0.10/24

interface Vlan101
 vrf forwarding Tenant1
 ip address virtual 10.0.101.1/24

NSX

Arista-switchar kan agera VTEP:s för VMware NSX. Ta certet och importera i NSX Manager.

show hsc certificate
show hsc status