Arista EVPN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ethernet VPN (RFC 7432) är en modernare variant än VPLS för att tillhandahålla Ethernet multipoint services över IP (VXLAN) eller MPLS (med eller utan SR). BGP EVPN är en ny adressfamilj som används för att distribuera lokala MAC-adresser och MAC/IP bindings till VTEP:s. Next-hop i EVPN-uppdateringarna är antingen egress Label Switch Router eller VXLAN Tunnel Endpoint. EVPN har bl.a. features för att hålla koll på hostar som flyttar mellan datacenter (sekvensnummer i annonseringarna) och kan då konvergera snabbt. Ett EVPN-nätverk kan göra både bridging och routing och har inbyggd support för multi-tenancy. Protokollet är öppet så det finns interoperability med andra network vendors, se t.ex. Cisco, Cumulus och Quagga EVPN.

Route types

 1. Ethernet Auto-Discovery Route
 2. MAC/IP Advertisement Route
 3. Inclusive Multicast Ethernet Tag Route
 4. Ethernet Segment Route
 5. IP Prefix Route

Konfiguration

EVPN kan konfigureras på olika sätt beroende på hur designen ser ut däremot måste man byta BGP agent ifrån GateD till arBGP.

service routing protocols model multi-agent

EOS kan än sålänge inte auto-derivera RD eller RT.

Underlay

Underlay routing kan göras med IGP, iBGP eller eBGP. Alla VTEP:s måste kunna nå varandra. Simpelt exempel:

ip routing

interface Loopback0 
 description VTEP
 ip address 1.1.1.1/32 

router ospf 1
 redistribute connected
 network 0.0.0.0/0 area 0.0.0.0

Overlay

interface Vxlan1 
 vxlan source-interface Loopback0
 vxlan udp-port 4789 

router bgp 65000
 no bgp default ipv4-unicast
 neighbor 172.16.0.2 remote-as 65000
 neighbor 172.16.0.2 send-community extended
 !
 address-family evpn
  neighbor 172.16.0.2 activate

Verify

show bgp evpn summary

Bridging

vlan 100-101

interface Vxlan1 
 vxlan vlan 100 vni 10100
 vxlan vlan 101 vni 10101

router bgp 65000
 vlan 100
  rd 1.1.1.1:100
  route-target both 65000:10100
  redistribute learned
 vlan 101
  rd 1.1.1.1:101
  route-target both 65000:10101
  redistribute learned

Verify

show bgp evpn route-type mac-ip

L3

Arista implementerar EVPN VXLAN routing i symmetric mode. För att få fram RMAC samt ha ett interface in mot fabricen (logisk) autoskapar EOS ett SVI per VRF som har ett L3VNI knytet till sig. Det man måste konfa är VRF, knyta till L3VNI och få in i BGP.

vrf definition Tenant1

ip routing vrf Tenant1

interface Vxlan1
 vxlan vrf Tenant1 vni 30001

router bgp 65000
 vrf Tenant1
  rd 1.1.1.1:1009
  route-target import 65000:30001
  route-target export 65000:30001

Anycast GW

ip virtual-router mac-address 0000.1111.2222

interface Vlan100
 vrf forwarding Tenant1
 ip address virtual 10.0.0.1/24

Skicka lokala IP prefix, route type 5

router bgp 65000
 vrf Tenant1
 redistribute connected

Verify

show bgp evpn route-type ip-prefix ipv4