BIND

From HackerNet
Jump to: navigation, search

BIND är ett open source, flexibelt och fullt utrustat DNS-system.

Mjukvaran består av tre delar:

 • Domain Name Resolver
 • Domain Name Authority server
 • Tools

Installation

apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils

Konfiguration

Domain Name Resolver

Domain Name Authority server

Zone transfers

Har man flera servrar kan det vara smidigt att vid ändring i en zone att den syncas över till de andra bind servarna.

Skapa en ACL på master servern i named.conf.local.

acl slave {
  172.22.0.0/24;
  172.22.0.10;
};

I zonen lägg till följande:

zone "hackernet.se" {
  ....
  type master;
  allow-transfer { slave; };
};

På din slav server lägg till följande i zonen:

zone "hackernet.se {
  ....
  type slave;
  masters { 192.168.1.10; };
}

Starta sedan om tjänsten på båda servarna.

TSIG

Transaction Signature (TSIG) kan användas för att säkra upp zone transfern.

Starta med att generera nykeln som ska användas på master DNS'n.

dnssec-keygen -a HMAC-SHA512 -b 512 -n HOST -r /dev/urandom tsigkey

Två filer kommer att skapas. I private filen finns nykeln efter Key:. Kopiera nykeln och skapa filen:

vim /etc/bind/named.conf.tsigkeys

Med följande info:

key "my-tsig" {
 algorithm HMAC-SHA512;
 secret "<key>";
};

Säg till bind att läsa in filen. Lägg till följande i slutet på named.conf:

include "/etc/bind/named.conf.tsigkeys";

För att säkra upp en zone skriv följande.

 zone "hackernet.se" {
  ....
  allow-transfer { key "my-tsig"; };
};

Starta sedan om tjänsten.

På DNS slaven skapa samma tsigkeys fil:

vim /etc/bind/named.conf.tsigkeys

Och kopiera in samma innehåll från master servern, men lägg till följande i slutet. För att säga till vilken nykel den ska använda:

.....
server 192.168.2.254 {
 keys { my-tsig; };
};

Lägg till följande rad i /etc/bind/named.conf

include "/etc/bind/named.conf.tsigkeys";

Och starta om tjänsten. Zone transfer ska nu funka, för att prova köra följande på slaven.

dig @{master-dns-ip} hackernet.se axfr

Om du fick följande error:

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> @ns1 hackernet.se axfr
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.

Så visar det att en zone transfer gick inte att köra utan en tsig nykel.

För att använda tsig nykeln kör följande kommando:

dig @{master-dns-ip} hackernet.se axfr -k /etc/bind/named.conf.tsigkeys

SRV record

Med hjälp av service record(SRV) så kan man peka ut på vilken port och bakom vilket hostnamn en tjänst körs tex LDAP, SIP, Lync.

Ett SRV record ser ut på följande sätt.

_service._proto.name. TTL class SRV priority weight port target.
 • service: namnet på tjänsten.
 • proto: vilket transport protokoll som ska användas, vanligast är TCP eller UDP.
 • name: vilket domän namn recordet är till för.
 • TTL: time to live.
 • class: standard DNS klass. Denna är alltid IN.
 • priority: hosten med lägst prioritet används i första hand.
 • weight: används vid lastbalansering. Om 2 hostar har samma priority så har den host med högre weight större chans att bli vald.
 • port: port på tjänsten.
 • target: hostnamnet på servern.

LDAP autodiscovery

Skriv följande i din zonefil.

_ldap._tcp.hackernet.se.  IN   SRV   10 0 389 ldap1.hackernet.se.
_ldap._tcp.hackernet.se.  IN   SRV   20 0 389 ldap2.hackernet.se.

Dynamic DNS

ISC DHCP

Sätt upp DDNS så att lokala klienter som får IP från en dhcp server uppdaterar din lokala forward och reverse zone.

Generera en nykel
dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 128 -r /dev/urandom -n USER DDNS_UPDATE

Öppna filen *.private och kopiera allt efter Key:

Skapa en ny fil som heter ddns.key som ser ut som följande och kopiera in texten från *.private filen:

key DDNS_UPDATE {
    algorithm HMAC-MD5.SIG-ALG.REG.INT;
    secret "<key>";
};

Kopiera sedan ddns.key filen till bind mappen och dhcp serverns mapp.

install -o root -g bind -m 0640 ddns.key /etc/bind/ddns.key
install -o root -g root -m 0640 ddns.key /etc/dhcp/ddns.key
Bind konfiguration

Lägg in följande rad i din named.conf.local fil:

include "/etc/bind/ddns.key";

Lägg till denna raden allow-update { key DDNS_UPDATE; }; i varje zone som ska uppdateras.

zone "example.org" {
   type master;
   notify no;
   file "/var/cache/bind/db.example.org";
   allow-update { key DDNS_UPDATE; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
   type master;
   notify no;
   file "/var/cache/bind/db.192.168.2";
   allow-update { key DDNS_UPDATE; };
};
DHCP konfiguration

Följande globala inställningar behövs i din dhcpd.conf' fil:

option domain-name "example.org";

ddns-updates      on;
ddns-update-style   interim;
ignore         client-updates;
update-static-leases  on;

option domain-name: Specificerar vilket domän namn som delas ut, används också av DDNS.
ddns-update-style: Bör alltid vara interim. Adhoc finns som val också men är utdaterat.
client-updates: Om du använder allow client-updates så låter du klienter registrera sitt domän namn på DNS servern själv. Default är ignore client-updates.
update-static-leases: Default så uppdaterar inte DHCP-servern DNS rader som är statiska leases.

Lägg också till följande rader i din dhcpd.conf fil:

include "/etc/dhcp/ddns.key";

zone example.org. {
 primary 127.0.0.1;
 key DDNS_UPDATE;
} 

zone 1.168.192.in-addr.arpa. {
 primary 127.0.0.1;
 key DDNS_UPDATE;
}

Se till att bind har skrivrättigheter i mappen där zone filen finns sparad annars kan den inte uppdatera.

Starta sedan om tjänsterna.

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart
/etc/init.d/bind9 restart

Tips n Trix

Chroot

För att öka säkerheten bör man lägga tjänsten i en chroot-miljö.

yum install bind-chroot -y
service named restart

Serial number reset

Har man råkat sätta för högt serienummer i en zon kan man resetta det med följande metod. Sätt serienumret till:

4294967295

Låt det propagera till slavarna och sedan kan man sätta vad man vill.

Statistics

Vill du se lite statistik på din DNS-server kan konfa följande och sedan surfa in på http://<IP>:8080

acl "trusted" {
 192.168.1.0/24;
};
statistics-channels { 
 inet * port 8080 allow { trusted; }; 
};

Response Rate Limiting

Tools

Kör igenom toolsen för att få en känsla för dem.
Short output

dnsget hackernet.se
dig hackernet.se +short

Kolla SOA på alla namnservrar

dig hackernet.se +nssearch

Kolla om records finns mot wordlist

dnsmap hackernet.se

Kolla version på DNS-server

ldns-chaos hackernet.se

Monitor queries

sudo dnstop eth0

Capture queries

sudo dnscap -g

Visualisera

sudo tcpdump -i eth0 -w dnsdump.pcap port 53
dnspktflow dnsdump.pcap
eog out.png

rndc

Är ett program för att uppdatera dnservern med nya zoner eller uppdatera befintliga zoner. Fördelen med att använda rndc är att man behöver inte ladda om alla zoner om man bara gör ändringar i en zone. Har man många stora zoner kan DNS sluta svara under några sekunder.

rndc reconfig - Används om du gjort någon ändring i .conf filerna eller för att läsa in nya zoner. Den kommer inte bry sig om du gjort någon ändring i nån zone fil.
rndc reload - För att ladda om alla zone filer.
rndc reload <zone name> - För att enbart ladda om den zonen du gjort en ändring på.

dnstracer

Dnstracer följer alla dns servrar tills man hittar den servern man letar efter.

dnstracer -o4s . hackernet.se

Felsök

Se hur långt i resolve-processen det funkar

dig hackernet.se +trace

Kolla efter syntax-errors alla inladdade zoner

named-checkconf -z

DNSSEC

Known errors

Journal out of sync error

Om man har en dynamisk zone som uppdateras från tex en DHCP och denna zonen skulle uppdateras manuellt så kommer den inte längre laddas korrekt och ger följande meddelande.

zone hackernet.se/IN: journal rollforward failed: journal out of sync with zone
zone hackernet.se/IN: not loaded due to errors.

Lösningen är att ta bort .jnl filen som tillhör zonen. Efter det är det bara att starta om BIND.

Om du skulle behöva uppdatera en zone manuellt börja med att frysa zonen.

rndc freeze hackernet.se
(ändra i zonefilen)
rndc reload hackernet.se
rndc thaw hackernet.se