Cisco BGP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Border Gateway Protocol (RFC 4271) är ett path vector routing protokoll. Det kommunicerar på TCP port 179 så routing måste vara på plats, man kan nästan se det som ett L4-protokoll. TCP tillhandahåller acknowledgement, retransmission, sequencing och update fragmentation. BGP kan få många vägar till samma destination. Bästa vägen väljs utifrån en ökänd algoritm. Den bästa pathen markeras valid/best och blir en kandidat till routingtabellen. Om next hop inte är reachable så blir aldrig en route best. Se även BGP Multicast och ExaBGP.

Type: Path Vector

AD: 20, 200

Protocols: IP

Packets: 5

Pakettyper

OPEN: Första paketet som skickas av varje sida används för att upprätta grannskap, innehåller grundläggande parametrar och capabilities.

Exempel:

Cisco BGP Open.PNG

UPDATE: En update innehåller routinginformation. Varje NLRI skickas endast en gång.

Exempel:

Cisco BGP Update.PNG

NOTIFICATION: Errormeddelanden, kan skickas för att starta om ett grannskap. För alla error codes se IANAs lista

Exempel:

Cisco BGP Notification.PNG

KEEPALIVE: Skickas regelbundet för att säkerställa att grannen lever. Peers måste komma överens om holdtime för keepalives, default är holdtime 180 sek och då skickas keepalives var 60 sek.

Exempel:

Cisco BGP Keepalive.PNG

ROUTE REFRESH: (RFC 2918) Båda sidor måste stödja denna capability.

Exempel:

Cisco BGP RouteRefresh.PNG

BGP table

Källor till BGP table:

 • Network command
 • BGP updates
 • Redistribution

Show BGP table

show ip bgp
show bgp <AFI> unicast update-sources 

Path Selection

Till skillnad från IGPer används inte enbart metric för att avgöra vilken som är bästa routen, istället används ett gäng Path Attributes för att komma fram till vad som ska annonseras vidare och installeras i routingtabellen. Dock sker ingen path selection för ogiltiga routes utan de ignoreras direkt (no valid next-hop, not synchronized, AS-looped). Kolla inkomna PA som inte stöds: show ip bgp path-attribute discard|unknown

Well Known ska stödjas av alla BGP-implementationer

Mandatory Discretionary
AS Path Local Preference
Next Hop Atomic Aggregate
Origin

Allt som är Mandatory måste alltid skickas med i varje uppdatering, det är ej ett krav för Discretionary.

Optional

Transitive Non transitive
Aggregator MED
Community Originator
Cluster ID

Transitive betyder att PA ska forwarderas till andra även om routern själv inte har stöd för just det PA. Nontransitive PA ska tas bort från uppdateringar som lämnar det egna AS.

Path Selection Summary

Attribute Description Preferens
Weight Administrativ Högsta
LOCAL_PREF Skickas mellan peers inom AS Högsta
Self-originated Prefer paths originated locally
AS_PATH Minimize AS hops Kortast
ORIGIN Prefer IGP-learned routes over unknown IGP
MED Used externally to enter an AS Lägsta
External Prefer eBGP routes over iBGP (AD) eBGP
IGP Cost Consider IGP metric to NEXT_HOP Lägsta
eBGP Peering Favor more stable routes Äldsta
Router ID Sista tie breaker Lägsta

Best path selection
Det finns många sätt att ändra BGPs beteende med avseende på path selection.

Stänga av att oldest path kan ge best route. Compare router-id for identical EBGP paths

bgp bestpath compare-routerid

Stänga av att AS path length kollas. OBS detta är ett dolt kommando.

bgp bestpath as-path ignore

Ignore cost IGP metric in bestpath selection

bgp bestpath igp-metric ignore

Ignore cost communities in bestpath selection

bgp bestpath cost-community ignore

Allow comparing MED from different neighbors

bgp always-compare-med

Treat missing MED as the least preferred one

bgp bestpath med missing-as-worst

Compare MED among confederation paths

bgp bestpath med confed

Pick the best-MED path among paths advertised from the neighboring AS

bgp deterministic-med

Multi path

Maximum Paths
Flera paths kan hamna i routingtabellen men endast best path kan annonseras vidare (om inte add-path används). Default är EN path till skillnad från andra routingprotokoll. Default måste allt upp till IGP Cost vara lika för att maximum paths ska spela någon roll. Inte alla topologier stödjer multipath. bgp bestpath as-path multipath-relax används för att möjliggöra ECMP genom olika AS, detta är ett dolt kommando.

router bgp 100
 maximum-paths 4    #eBGP
 maximum-paths ibgp 4  #iBGP
 maximum-paths eibgp 4 #MPLS

Additional Paths
Med iBGP kan man använda add-paths. Syftet är att tillhandahålla en backup route för snabbare konvergering. Det är en capability som skickas med i open message per adressfamilj. Add-paths lägger på ett unikt Path ID på varje prefix för att det ska kunna gå att skilja på dem. För att det ska funka måste next-hop på backup path skilja sig från det på primary path.

Det går att konfigurera per adressfamilj eller per neighbor.

router bgp 100
 bgp additional-paths select all
 neighbor 1.1.1.1 additional-paths send receive
 neighbor 1.1.1.1 advertise additional-paths all

show ip route repair-paths

Man kan välja additional paths och skicka vidare dem utan att installera det i RIB/FIB lokalt.

bgp additional-paths install

Det finns också best-external och diverse-path. (Diverse-Path tells a BGP router to deliberately calculate the 2nd-best path that has a different next hop than the first-best path. Diverse-Path was a workaround before Add-Path was supported, görs endast på route reflector: neighbor 2.2.2.2 advertise diverse-path backup)

Konfiguration

För att byta från NLRI-format till AFI-format i konfigurationen

bgp upgrade-cli 

Administrative Distance: eBGP, iBGP, local. Det går ändra distance per granne också med distance-kommandot och en acl.

distance bgp 20 200 200

Synchronization is disabled by default in Cisco IOS post 12.2(8)T. Synchronization bör vara avstängt annars medföljer vissa begränsningar. T.ex. måste routes finnas i IGP innan det kan propagera vidare med BGP och OSPF RID måste vara samma som BGP RID om sync är på.

no synchronization

IPv4 aktiveras default i BGP på IOS men det går att stänga av.

no bgp default ipv4-unicast

Neighbor

För att kunna utbyta routinginformation måste grannskap upprättas, detta görs med en TCP-anslutning som det skickas BGP-meddelanden över. eBGP har TTL satt till 1 på alla BGP-paket som skickas ut, detta går att ändra med ebgp-multihop. iBGP har inga sådana begränsningar utan skickar med TTL 255. eBGP byter även next-hop på den NLRI som kommer in, dock inte om next-hop finns i samma subnät som en själv. eBGP kan inte initiera peering med hjälp av en default route.

States
BGP har en finite state machine vilket betyder att grannskap kan befinna sig i olika tillstånd.
TCP
Idle State: ConnectRetry timer 120 sekunder
Active State: BGP speaker försöker nå peer med TCP
Connect State: TCP session established

BGP
OpenSent State: BGP version, AS number, hold time, BGP ID. Börja skicka keepalives
OpenConfirm State: Response recieved
Established State: Skicka uppdateringar. Neighbor up

Om ett grannskap är iBGP eller eBGP avgörs med remote-as som antingen är samma AS som en själv eller ett annat. Default accepteras all NLRI från eBGP-grannar, så fungerar ej IOS XR.

router bgp 65000
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001
 neighbor 1.1.1.1 description Other side

When configuring iBGP always use loopbacks (advertised by your IGP) for peering.

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

md5 authentication görs med tcp option 19

neighbor 1.1.1.1 password SECRET
show ip bgp neighbors 1.1.1.1 | i state|Flags

Man kan konfigurera intervallet mellan uppdateringar till grannar där 0 är annonsera direkt. Default är 0 sek för iBGP, 0 sek för eBGP i en VRF och 30 sek för eBGP-sessioner i default-vrfen.

neighbor 1.1.1.1 advertise-interval <interval>

Verify

show ip bgp neighbor
show ip bgp summary
show tcp brief

Debug

debug ip bgp events

Peer Group

För att förenkla konfen kan man gruppera flera grannar som ska ha likadan konfiguration i så kallade peer groups. Det blir även lite effektivare processing eftersom identiska Updates skickas till alla peers i gruppen. Man kan ju ha olika out policy per grannskap och då funkar inte identiska Updates till alla men IOS löser detta automatiskt genom att skapa fler update groups dynamiskt.

neighbor GROUP01 peer-group
neighbor GROUP01 remote-as 100 [alternate-as 50000]
neighbor GROUP01 update-source Loopback0
neighbor 1.1.1.1 peer-group GROUP01
neighbor 2.2.2.2 peer-group GROUP01

Verify

show ip bgp peer-group
show ip bgp update-group
show ip bgp replication

Eftersom peers kan svara segt (av någon anledning) finns det en dynamisk funktion för att splita peer-grupper och lägga dessa i slow-update groups. When “permanent” is not configured, the “slow peer” will be moved to its regular original update group, after it becomes regular peer (converges).

 bgp slow-peer split-update-group dynamic
show ip bgp neighbors slow

Templates
Det går även att skapa policy och session templates. Detta går tyvärr ej att kombinera med bgp listen range eftersom den kopplas till en peer group.

template peer-session RR
 remote-as 101
 password SECRET
 update-source Loopback0
exit-peer-session

template peer-policy RR
 route-reflector-client
 send-community both
 additional-paths send receive
exit-peer-policy

neighbor 1.1.1.1 inherit peer-session RR
neighbor 1.1.1.2 inherit peer-session RR

address-family vpnv4
 neighbor 1.1.1.1 activate
 neighbor 1.1.1.1 inherit peer-policy RR

Verify

show ip bgp template peer-session
show ip bgp template peer-policy

Dynamic Peering

Det får ej finnas några statiska neighbor statements när man använder listen range.

router bgp 100
 bgp listen range 10.1.123.0/24 peer-group AS_200
 bgp listen limit 15
 neighbor AS_200 peer-group
 neighbor AS_200 remote-as 200

 address-family ipv4
 neighbor AS_200 activate
 neighbor AS_200 send-community both

Route Refresh vs Soft Reconfiguration

Både Route Refresh och Soft Reconfiguration tillåter en router att ändra sin routing policy utan att starta om grannskapet (Hard reset). Soft reset skickar route-refresh message för att begära att all NLRI skickas igen medans Soft Reconfiguration lagrar all NLRI som kommer in från grannen i en separat tabell (adj-ribs-in) för att kunna köra om policyn lokalt när man clearar. Blir minne korrupt över tiden kan det dock ställa till problem. Soft Reconfiguration använder mer minne medans Route Refresh använder lite mer bandbredd. Route Refresh är rekommenderat nuförtiden tack vare att bandbredd sällan är ett problem samt att de flesta enheter har stöd för det. Vill man spara minne men ändå ha tillgång till Adj-RIB-In får man använda BMP (se BMP-stycket).

show ip bgp neighbors 1.1.1.1 | s Neighbor capabilities
Neighbor capabilities:
  Route refresh: advertised and received(new)

Route Refresh är en capability som finns i olika varianter och skickas i open message. Det IOS-XE kallar "new" decodar wireshark som "Cisco". En BGP-peer kan annonsera flera varianter.

Cisco BGP Route Refresh Capability.PNG

Om en router inte har stöd för Route Refresh får Soft Reconfiguration användas. Då måste man slå på det på grannskapet.

neighbor 1.1.1.1 soft-reconfiguration inbound
show bgp ipv4 unicast neighbors 1.1.1.1 policy

Alternativt använd soft reconfiguration som fallback om andra sidan inte stödjer route refresh.

bgp soft-reconfig-backup

Kolla adj-ribs-in (alla prefix raw):

show ip bgp neighbors 1.1.1.1 received-routes

Oavsett om reset eller reconfiguration används så kör man clear-kommandot för att göra det.

clear ip bgp 1.1.1.1 soft [in]
clear ip bgp * soft

eBGP Multihop
Ska man upprätta eBGP-grannskap om neighbor-IP ej är directly connected, t.ex. mellan loopbacks, behöver man öka TTLn på paketen som skickas ut.

neighbor 1.1.1.1 ebgp-multihop 3

Alternativt godta TTL 1 genom att stänga av checken som kollar om grannen sitter på ett directly connected network genom att kolla routingtabellen. Grannen kan dock max vara ett hop bort för TTL är 1 med detta alternativ.

neighbor 1.1.1.1 disable-connected-check

TTL Security
GTSM (RFC 3682) till skillnad från eBGP-multihop räknar neråt från 255 som är vad eBGP-paketen nu skickas ut med. Det används för att skydda mot spoof attacks. TTL security and eBGP multihop are mutually exclusive, dvs endast en kan köras åt gången. Detta gäller endast för eBGP peers.

neighbor 2.2.2.2 ttl-security hops 10
show ip bgp neighbors 2.2.2.2 | i TTL|hop

T.ex. "hops 10" betyder att endast BGP-paket med TTL 245 eller högre kan accepteras.

PMTUD
Förr i världen sattes max data segment på BGPs TCP-session till 536 bytes men nu finns PMTUD default.

bgp transport path-mtu-discovery
show ip bgp neighbor | i Data|MTU|transport|MSS

Turn off per neighbor

neighbor $PEER transport path-mtu-discovery disable

Multi Session TCP
Multi Session TCP Transport per AF togs fram för att stödja Multi Topology Routing. Multisession capability utbyts i OPEN message och indikerar att multisession BGP stöds.

neighbor 1.1.1.1 transport multi-session
show tcp brief

Passive Peer
Kan t.ex. behövas om grannskap går igenom en brandvägg. Default är såklart active.

bgp neighbor transport connection-mode active/passive

GRE
Det går även att upprätta BGP-grannskap över GRE-tunnlar. Det är dock viktigt att se till att next hop blir rätt.

Next Hop

Ändra så att annonserade uppdateringar har den egna IP-adressen (peer address) istället för det som står i uppdateringen från den granne man har lärt sig prefixet av.

neighbor 10.0.0.10 next-hop-self

Alternativt

neighbor 10.0.0.10 route-map OUT
route-map OUT permit 10 
 set ip next-hop self | peer-address

Route Reflector Server ändrar inte next-hop när prefix skickas vidare till RR-klienter oavsett om man har konfigurerat next-hop-self eller en route-map. Sätt next-hop-self oavsett om det är reflected routes.

neighbor 10.0.0.10 next-hop-self all

Det finns situationer då man kör eBGP men vill att next-hop ej ska ändras, t.ex. vid Inter-AS MPLS Option C.

neighbor 10.0.0.10 next-hop-unchanged

4 byte ASN

Från början användes 2 bytes för ASN vilket ger 65535 stycken men det räcker inte. Nyare routrar skickar AS_PATH som innehåller 4 bytes ASN men det blir inte bakåtkompatibelt så därför har det i RFC 5396 skapats nya optional transitive path attributes: AS4_PATH, AS4_AGGREGATOR och extended communities som kan användas för att bära den korrekta informationen igenom gamla enheter. 4 byte ASN en capability som listas i OPEN message. Ska en ny router i ett AS högre än 65535 prata med en gammal router som inte har stöd för 4 byte ASN kan den ändå ta upp grannskapet men använder då det reserverade ASN 23456 som kallas AS_TRANS. Alla 4 byte ASN kommer att skickas som AS4_PATH medans i AS_PATH kommer de att bytas ut mot detta 23456 så att ändå path length stämmer. Om detta kommer till en ny router vid ett senare tillfälle kan den sätta ihop den korrekta as-pathen.

Man kan konfigurera hur man vill att ASN ska presenteras i outputen från show-kommandon.

bgp asnotation dot

Diverse

När BGP startar väntas en specificerad tidsperiod för att grannarna ska etablera sig själva innan de första uppdateringarna skickas. När perioden är slut räknas best path för varje prefix och detta annonseras. Detta förbättrar konvergeringstiden eftersom om det skickades uppdateringar direkt och det strax efter kom ny information och en annan best path hade det behövts skickas igen. Update-delay används för att konfigurera just denna tidsperiod, default är 120 sekunder.

bgp update-delay <seconds>

Update-delay kan användas i kombination med graceful restart. Detta är en capability som förhandlas mellan NSF-capable och NSF-aware peers i OPEN message när grannskap sätts upp. En router som är NSF-capable kan göra stateful switchover. BGP graceful restart är på default när IOS stödjer det. Defaultvärden som används om inget annat anges är restart-time: 120 sekunder och stalepath-time: 360 sekunder.

bgp graceful-restart
bgp graceful-restart extended

Backdoor
Eftersom eBGP har AD 20 är det preferred över IGPs. Om man kör IGP mellan AS och vill att det i första hand ska styra trafiken kan man manipulera BGP. Det man kan göra är att själv annonsera ut de prefix som de andra AS har. iBGP har AD 200 och blir således inte preferred. Dock blir då next-hop fel och det är där BGP Backdoor feature kommer in. Med backdoor annonseras inte några prefix till eBGP-grannar om man själv inte har det i sitt AS men AD lokalt blir fortfarande 200.

network 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 backdoor

Går även manuellt att sätta högre distance på prefix från grannar.

DMZ Link
Use DMZ Link Bandwidth as weight for BGP multipaths on single-hop EBGP peers. Bandwidth skickas med i uppdateringar som extended community och kan användas för lastdelning av trafiken.

router bgp 100
 maximum-path 4
 bgp dmzlink-bw
 neighbor 2.2.2.2 dmzlink-bw

show ip bgp <prefix> | i DMZ

För att verifiera får man också kolla traffic share.

Have route-map set commands take priority over BGP commands such as next-hop unchanged.

bgp route-map priority

Default annonseras routes som ej hamnar i RIB (RIB-failure) vidare till andra, ändra detta:

bgp suppress-inactive
show ip bgp rib-failure

Path Manipulation

Outbound from AS:

 • Weight
 • Local preference
 • Communities (mer skalbart än LOCAL_PREF)

Inbound to AS:

 • AS-prepend
 • MED

MED

Multi-exit discriminator är ett konfigurerbart värde som kan användas för att välja var trafik komma in till sitt AS. Eftersom det är ett nontransitive attribute skickas det inom AS men lämnar ej. Det jämförs bara om flera olika paths kommer från samma AS, detta kan ändras med bgp always-compare-med.

route-map MED_50 permit 10
 set metric 50
neighbor 1.1.1.1 route-map MED_50 out

4,294,967,295 är max metric och räknas som infinity.

Local Preference

Local Preference är ett konfigurerbart värde som används för att välja var trafik ska lämna det egna AS. Det skickas med NLRI till iBGP-grannar men ej eBGP. När en uppdateringar kommer från en eBGP-peer sätts default preference (100) på prefixet innan det annonseras vidare till iBGP.

bgp default local-preference 100

Eller stäng av det

no bgp default local-preference

Högst preference vinner

route-map LOCALPREF permit 10
 set local-preference 500
neighbor 1.1.1.1 route-map LOCALPREF in

AS-prepend

För att ändra var man vill att trafik ska komma in till det egna AS kan man manipulera AS_PATH genom att lägga på sitt AS flera gånger för att göra pathen längre.

route-map PREPEND permit 10
 set as-path prepend 100 100 100
neighbor 1.1.1.1 route-map PREPEND out

Weight

Cisco proprietary och finns endast inom routern själv.

route-map WEIGHT permit 10
 match ip address prefix-list HEAVY
 set weight 2000
neighbor 1.1.1.1 route-map WEIGHT in

Default weight per neighbor

neighbor 1.1.1.1 weight <0-65535>

Community

Community Path Attribute är 32-bitars nummer som används för att tagga prefix. Då kan man använda taggen för att matcha på och sedan manipulera path eller filtrera. Routrar kan kolla efter taggen och sedan fatta routingbeslut. Detta PA bärs med i annonseringarna och kan därmed användas av enheter som befinner sig flera AS bort. Eftersom det är ett optional transitive PA så behöver inte ens routrarna emellan förstå det. Till exempel kan man konfigurera att prefix med en viss community ska få en viss LOCAL_PREF och man kan på så sätt styra trafiken.

Både heltal och AA:NN accepteras i konfiguration och show-kommandon men outputen från show route-map går att ändra. Detta är best practice.

ip bgp-community new-format

Verify

show ip bgp community ?

Så står det antingen aa:nn eller 1-4294967295 beroende på format

För att Community ska funka måste det skickas i uppdateringarna, standard och extended

neighbor [ip-address] send-community both

Skicka community

route-map SETCOMMUNITY permit 10
 match ip address prefix-list COMMUNITY
 set community 5

Alternativt flera med eller utan additive beroende på om att lägga till community istället för att ersätta är önskvärt.

 set community 5 10 15
 set community 5 10 15 additive

Man kan även ta bort community.

 set community none

Delete anything starting with 300

ip community-list expanded REGEXP permit 300:[0-9]+_
route-map DELETE permit 10
 set comm-list REGEXP delete

Ta emot community

ip community-list 6 permit 5
route-map CHANGEPREF permit 10
 match community 6
 set local-preference 250

Vill man matcha med regex måste man använda en extended community list. Community Internet (0:0) kan användas i community lists och betyder match any.

ip community-list 101 permit <regex>

Show

show ip bgp community

Några kända communities, set community ?

 • Internet: 0:0
 • no-export: Annonsera inte utanför eget AS
 • no-advertise: Annonsera inte till någon
 • gshut: graceful shutdown
 • local-as (NO_EXPORT_SUBCONFED): Annonsera inte utanför eget confederation sub-AS
show ip bgp community no-advertise no-export local-AS

Graceful BGP session shutdown
GRACEFUL_SHUTDOWN är en well-known community som används i samband med BGP Graceful Shutdown feature. Man skickar ut communityn till de grannar som man vill ska sluta använda länkarna till den router som man t.ex. ska ha underhåll på. För att vara compliant med denna community måste man ha en ingress policy som säger "match community gshut -> make path least prefered". IOS XE har en inbyggd macro för detta community-utskick och man anger hur många sekunder det tar innan man bryter grannskapet.

Exempel:

neighbor 10.0.1.1 shutdown graceful 30

Då skickas det ut UPDATE + ROUTE REFRESH som har community value 0xFFFF0000. 30 sekunder senare skickas det NOTIFICATION med admin shutdown. Då hamnar även "neighbor 10.0.1.1 shutdown" i running conf.

Man kan även skicka med en egen community eller local pref (funkar såklart inte på ebgp).

neighbor 10.0.1.1 shutdown graceful 30 community 100 local-preference 150

Det går även att aktivera community-utskicket + admin shutdown för alla grannskap samtidigt. Oavsett om man använder peer-groups eller inte så hamnar shutdown på alla enskilda neighbors. Det finns ingen macro för unactivate utan "neighbor shutdown" får man ta bort själv efteråt.

bgp graceful-shutdown all neighbors activate

AS Manipulation

Man kan konfigurera sig själv att skicka ett helt annat ASN i OPEN message än vad man egentligen har så att man ser ut som ett annat AS för externa partar, detta görs med local-as. Man kan även välja om detta "fake" AS ska läggas på eller ej på det som tas emot beroende på hur ens AS är uppdelat, dvs anledningen till att man ens kör local-as. Man kan också ställa in att det enda som andra sidan ser är fake AS, replace-as. Under en övergångsperiod kan man acceptera två AS och grannen kan då peera med valfritt, dual-as.

neighbor 1.1.1.1 local-as 601 no-prepend [replace-as] [dual-as]

Kan användas för att dölja ASN, Override matching AS-number while sending update, dvs det är en egress feature.

neighbor 1.1.1.1 as-override

Acceptera as-path som innehåller det egna ASN, kan behövas i vissa fall där ens AS är uppdelat. Default får ens AS förekomma 3 gånger i AS_PATH.

neighbor 1.1.1.1 allowas-in 

Ta bort private AS number från utgående uppdateringar, detta AS måste finnas i början av AS path för att detta ska funka.

neighbor 1.1.1.1 remove-private-as [all]

Attribute-map
Attribute map kan användas för att manipulera AS och/eller attributes från AS-sets.

set origin egp 22

Filtering

BGP kan filtrera AS, NLRI och PA i alla inkommande och utgående uppdateringar antingen per granne eller per peer group. För att en filterändring ska gå igenom krävs clear-kommandot.

Maximum prefixes

neighbor 1.1.1.1 maximum-prefix 1000 

Only give warning message when limit is exceeded

neighbor 1.1.1.1 maximum-prefix 1000 warning-only
show ip bgp neighbors 1.1.1.1 | i Maximum|Threshold

AS

Regular Expressions

 • .* = Any
 • ^$ = Local AS
 • _200$ = Originated in AS 200
 • _200_ = Transited AS 200
 • ^200_ = Learned from 200
 • [0-9]+ = Any AS

AS-path ACL

ip as-path access-list 100 deny _120$
ip as-path access-list 100 permit .*
neighbor 1.1.1.1 filter-list 100 in

Maximum number of ASes in the AS-PATH attribute

bgp maxas-limit <1-254>

Network

Distribute-list, standard ACL

access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 
neighbor 1.1.1.1 distribute-list 1 in

Extended ACL tolkas av BGP som:

access-list 100 permit ip <subnet> <wildcard for subnet> <mask> <wildcard for mask>
neighbor 1.1.1.1 distribute-list 100 in

Prefix-list, det rekommenderade sättet.

ip prefix-list ACCEPT seq 10 permit 10.10.10.0/24 le 24
neighbor 1.1.1.1 prefix-list ACCEPT in

Verify

show ip bgp prefix-list ACCEPT

ORF
Outbound route filtering kan användas för att berätta för sina neighbors vilka prefix man tillåter in så de dynamiskt kan sätta samma prefix-lista som outbound prefix filter och inte ens behöver skicka något annat. Båda sidor måste stödja ORF för att det ska kunna användas.

neighbor 1.1.1.1 prefix-list ALLOW in 
neighbor 1.1.1.1 capability orf prefix-list both

show ip bgp neighbors 1.1.1.1 | s Outbound
show ip bgp neighbors 1.1.1.1 received prefix-filter
clear ip bgp 1.1.1.1 soft in prefix-filter

RT

Filtrera inkommande routes genom att vitlista specifikt route-target

ip extcommunity-list standard FILTER-AS400-VPNV4-IN permit rt 1337:10
route-map FILTER-AS400-VPNV4-IN permit 10
 match extcommunity FILTER-AS400-VPNV4-IN

address-family vpnv4
 neighbor 172.16.99.2 route-map FILTER-AS400-IN in

Verify

show ip extcommunity-list
show bgp vpnv4 unicast all extcommunity-list FILTER-AS400-VPNV4-IN

Convergence

BGP är inte designat för att vara det snabbaste protokollet, detta för att kunna fungera i stor skala men det finns flera tekniker för att sänka konvergeringstid (recovery). Även om routes tas bort från routingtabellen snabbt så väntar BGP-processen på att TCP-sessionen ska timea ut eller hold-down ska gå ut innan konvergeringsprocessen börjar. Hold-down timer är default 3 minuter. Det är också så att BGP inte skickar uppdateringar direkt till grannar utan det sker periodvis baserat på peering-typ, 0 sekunder för iBGP-grannar och 30 sekunder för eBGP. BGP verifierar next-hop reachability med hjälp av IGP, detta görs var 60:e sekund. Allt detta leder till att BGP kan ta väldigt lång tid på sig att konvergera.

Timers

timers bgp <keepalive> <holdtime> <minimum hold time from neighbor>
timers bgp 10 30 20

I IOS-XE verkar keepalive vara verkningslöst, det är holdtime delat med tre som blir aktivt.

Next Hop Tracking
NHT is an on-by-default feature that notifies BGP to a change in routing for BGP prefix next-hops. This is important because previously this only happened as part of the BGP Scanner process, which runs every 60 seconds by default. The bgp nexthop trigger delay defines how long for the NHT process to delay updating BGP. This timer is here to prevent BGP from being beaten up by a flapping IGP route. At default value 5 seconds, the BGP process can't get bogged down from unnecessary updates.

bgp nexthop trigger enable
bgp nexthop trigger delay 5

Scan interval
Hur ofta IGP ska scannas efter uppdateringar, default är 60 sekunder. OBS bgp scan-time configuration less than 15 seconds can cause high cpu usage by BGP Scanner.

router bgp 100
 bgp scan-time <5-60>
show ip bgp summary | i scan

Kolla VRF:er om det finns nya routes att annonsera med MP-BGP.

 address-family vpnv4 unicast
 bgp scan-time <5-60>
show bgp vpnv4 unicast all summary | i scan

Man kan reducera konvergenstiden när BGP paths förändras genom att konfigurera policyn för vad som ska dra nytta av BGP Event-Based VPN Import feature.

address-family ipv4 vrf Cust_A
 import path selection all

eBGP neighbor loss detection
BGP-grannskap rivs direkt när länken mellan går ner vilket leder till att BGP-routsen flushas direkt och det sökes efter alternativ. Detta är default i IOS sedan länge.

bgp fast-external-fallover #Global
ip bgp fast-external-fallover #Per interface

iBGP neighbor loss detection
Så fort en grannens IP-address försvinner från routingtabellen (på grund av IGP) så tas grannskapet ner och konvergering kan börja direkt. Ingen hold-down eller delay i deaktivering av BGP-session används. Är IGPn det minsta långsam på att hitta en alternativ route till grannen så hinner grannskapet tas ner. Det går även att använda detta för eBGP t.ex. om man peerar med loopbacks och det fungerar på samma sätt.

neighbor 1.1.1.1 fall-over

BFD

Se även Cisco BFD.

neighbor 1.1.1.1 fall-over bfd
show bfd neighbor

The C-Bit is set by the BFD process itself, and isn't something you can toggle. However, you can tell your BFD process whether to ignore the setting or not. The default is to ignore.

neighbor 2.2.2.2 fall-over bfd check-control-plane-failure

PIC

Prefix Independent Convergence är en CEF/FIB-feature framtagen för att snabba upp data-plane recovery när man har FIB med väldigt många routes och next-hop blir unreachable men det finns en annan gångbar next-hop. Traditionellt byggdes FIB med Prefix -> Interface/Next-Hop. Ändras next-hop måste FIBen uppdateras för varenda prefix vilket kan ta lång tid ifall det finns många. Med PIC lägger man in en pointer emellan, Prefix -> Pointer -> Interface/Next-Hop. Ändras next-hop behöver endast en pointer pekas om, alla prefix kan fortfarande peka mot samma pointer. BGP FRR precomputes en näst bästa väg i BGP och ger den till RIB som en backup/alternate path och CEF programmerar det i line cardsen. BGP PIC feature supporterar prefix för IPv4, IPv6, VPNv4 och VPNv6. Kör man BGP Multipath så finns support för PIC. Har man route reflector endast i control plane behöver man inte slå på PIC eftersom det handlar om data plane recovery.

Core

cef table output-chain build favor convergence-speed
cef table output-chain build favor memory-utilization #Stänga av PIC

Edge. Eftersom PIC Edge precomputes en alternate path försvinner poängen med CEF recursion så därför kommer det att disableas för prefix med /32-mask eller som är directly connected när man slår på BGP PIC. bgp recursion host enableas för VPNv4 och VPNv6 address families och disableas för IPv4 och IPv6 address families.

bgp additional-path install
bgp recursion host
bgp advertise-best-external

Default route

Send default route, görs per adressfamilj och måste finnas i routingtabellen.

network 0.0.0.0

eller använd default-information originate (det kräver också redistribution)

Skicka default route villkorslöst, görs per neighbor. Detta går förbi output filtering och kräver inte gateway of last resort i RIB.

neighbor 1.1.1.1 default-originate

Summarization

Auto-Summary är avstängt default och bör vara det. Om det är påslaget påverkar det network och redistribution.

 • network-kommando: classful and more specific
 • redistribution: only classful

För att skicka summerade routes används aggregate-address och en null route installeras automatiskt. Inget annonseras om inte det inte finns någon component route i BGP-tabellen. Om component routes har olika AS_SEQ så kan inte de slås samman utan då kommer aggregeringen att skickas med AS_SEQ null. aggregate-address skickas med PA: Atomic Aggregate.

aggregate-address 10.0.0.0 255.0.0.0 [summary-only] [as-set]

summary-only = suppress detailed routes. AS-set innebär att alla ASN från de mer specifika prefixen ska sättas ihop och inkluderas i summeringen, ett set räknas som ett AS hopp och används för loop prevention. Övrig information från de mer specifika prefixen slås också ihop och en del information då vara överlappade. Man kan manipulera detta själv genom att välja ut enskilda prefix som ska utgöra källan för de attribut som aggregeringen ska ha. Detta görs med route-map som konfigureras efter as-set, advertise-map ADVERTISE_MAP.

Alternativt

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null 0
router bgp 100
 network 10.0.0.0 255.0.0.0

Suppress-map
Med aggregate-address skickas en summary och de mer specifika prefixen. Detta går att styra med en suppress-map som fungerar som en svartlista.

ip prefix-list DONT-SUPPRESS-THIS permit 10.0.2.0/24
route-map SUPPRESS deny 10
 match ip address prefix-list DONT-SUPPRESS-THIS
route-map SUPPRESS permit 20

router bgp 100
 aggregate-address 10.0.0.0 255.255.0.0 suppress-map SUPPRESS

Unsuppress-map
Används om man vill skicka mer specifika prefix till en granne trots att man använder summary-only, fungerar som en vitlista.

ip prefix-list UNSUPPRESS-THIS permit 10.0.2.0/24
route-map UNSUPPRESS permit 10
 match ip address prefix-list UNSUPPRESS-THIS

router bgp 100
 aggregate-address 10.0.0.0 255.255.0.0 summary-only 
 neighbor 1.1.1.1 unsuppress-map UNSUPPRESS

Multiprotocol BGP

För att kunna skicka NLRI om annat än IPv4, t.ex. VPN routes för olika VRF:er, behövs fler path attributes. MP-BGP (RFC 4760) är ett extension till BGP som ger två nya optional nontransitive attributes. Multiprotocol Reachable NLRI (MP_REACH_NLRI) annonserar MP-routes och Multiprotocol Unreachable NLRI (MP_UNREACH_NLRI) drar tillbaka MP-routes. Dessa innehåller AFI, Next-hop och NLRI. NLRI står för lägga till eller ta bort routes och next-hop. MP-BGP listas som capability i Open-paketen och körs för det mesta inom samma AS. Se även Cisco MPLS.

Exempel:

Cisco BGP MP.png

IPv4 unicast aktiveras så fort man konfigurerar MP-BGP.

router bgp 100
 no bgp default ipv4-unicast
 address-family vpnv4
 neighbor 1.1.1.1 activate
 neighbor 1.1.1.1 send-community extended
 exit-address-family

BGP send-community slås på automatiskt när man aktiverar en granne för det är ett måste för att MP-BGP ska fungera.

Se routes som skickas från en VRF (adj-ribs-out)

show ip bgp vrf Name neighbors 10.10.10.10 advertised-routes 
clear ip bgp 10.10.10.10 vrf Name

Route Reflector

Routes lärda av iBGP skickas ej vidare till iBGP-grannar per default. En route reflector (RFC 1966) bryter denna regel så full mesh iBGP-grannskap behövs ej och iBGP blir mer skalbart. Dock skickar en RR endast vidare routes som anses "best" i den egna BGP-tabellen, detta håller nere antalet annonserade routes. Den enda gången en RR inte skickar vidare NLRI när det ska till en icke-klient då NLRI är mottagen från en icke-klient, dvs vanlig iBGP. För att hålla nätverket loopfritt används Path Attribute, RR sätter CLUSTER_LIST och det innehåller egna cluster-id som skickas med Updates. Innehåller en mottagen update det egna cluster-id så kommer prefixet discardas. ORIGINATOR_ID, RID på iBGP-routern som först annonserade prefixet, skickas även med. Ser en router ett prefix med sitt egna RID som ORIGINATOR_ID kommer inte prefixet att annonseras vidare. För high availability och resiliency används fördelaktigt ett eller flera RR-kluster.

Utmaningar
På grund av att RR endast annonserar vidare en path blir det reduced path diversity och om inte klienterna får additional path visibility i förväg kan RR introducera högre konvergeringstid samt att man tappar multi-pathing. Detta går att lösa med Additional Paths. Eftersom RR kör best path utifrån sitt eget perspektiv (IGP cost) kan det även leda till sub-optimal routing. Om man kör IP forwarding istället för label forwarding kan även forwarding loopar skapas i vissa scenarier på grund av RR-placering. Som generell regel kan man säga att BGP-sessionerna inte ska avvika för mycket ifrån forwarding topology. Detta gäller alltså inte när man använder mpls vpn för all data plane, då spelar placering i princip ingen roll.

Man måste också bestämma om det ska vara vanlig iBGP eller route-reflector-client till andra kluster och det beror på vilken redundansdesign man valt. Kör man non-client finns det vissa failure-situationer som kan leda till traffic black holes. Väljer man client kommer man att få in uppdateringar med det man själv annonserar ut dvs feedback loop. Detta är inga problem med små BGP-tabeller men kan ställa till det med stora.

RR-server

router bgp 65000
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000
 neighbor 1.1.1.1 update-source lo0
 neighbor 1.1.1.1 route-reflector-client

Kluster konfigureras på RR-server, sätt samma cluster-id på de RR som ska ingå i klustret. Man kan ha flera kluster.

router bgp 65000
 bgp cluster-id 5

RR-klienter känner inte till RR-konceptet så de konfigureras som vanlig iBGP.

router bgp 65000
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 65000
 neighbor 2.2.2.2 update-source lo0

Verify

show ip bgp update-group

Det är inte alltid RR finns i forwarding path, då kan man använda "Selective RIB Download" för att spara lokala resurser. All NLRI finns i BGP-tabellen som vanligt för best-path och annonsering men det behöver ju aldrig läggas in entries i RIB/FIB. En table-map är en route-map för BGP-tabellen istället för per grannskap.

table-map BORD filter

Confederations

BGP confederations (RFC 5065) delar upp ett AS i flera sub-AS. Routrar inom samma sub-AS är confederation iBGP-grannar medans mellan sub-AS är confederation eBGP-grannar. iBGP fungerar precis likadant, dvs routes lärda från iBGP annonseras ej vidare till iBGP-grannar och det behövs således full mesh grannskap alternativt en route reflector inom varje sub-AS. För att undvika loopar används path attributet AS_PATH. Istället för de vanliga AS_SEQ och AS_SET används AS_CONFED_SEQ och AS_CONFED_SET. Confed-AS räknas som ett AS vid path selection. Finns en grannes sub-AS redan med i AS_CONFED_SEQ så kommer prefixet inte att annonseras till den. När det gäller confederation eBGP används TTL 1 precis som med vanlig eBGP däremot ändras inte NEXT_HOP default mellan sub-AS. Om ett prefix ska annonseras ut från en confederation tas confederation ASN bort från AS_PATH så utsidan ser endast ett AS.

router bgp 65000
 bgp confederation identifier 123

För att routern ska veta att det är ett confederation eBGP-grannskap och inte ett vanligt ange bgp confederation peers. Detta behövs inte på routrar som ej har confederation eBGP-grannskap.

router bgp 65000
 bgp confederation peers 65001
 neighbor 10.0.0.20 remote-as 65001

Redistribution

Man måste vara försiktig när man redistribuerar mellan IGP och BGP eftersom BGP klarar så mycket fler routes än någon IGP. Default så redistribueras endast eBGP till andra protokoll pga att iBGP inte har någon egen loop prevention mekanism. Man kan ändra detta men det bör man inte göra.

bgp redistribute internal

OSPF
Only internal OSPF routes will be redistributed into BGP by default.

redistribute ospf 1 
redistribute ospf 1 route-map SET-ORIGIN # betyder allt i rib dvs externals följer med

Dampening

Förutom att använda route aggregation för att minska risken att CPU går i taket på alla enheter när något flappar kan dampening användas.

route-map DAMPENING permit 10
 set dampening 5 1900 2000 10

5=half-life, 1900=reuse-limit, 2000=suppress-limit, 10 max-suppress-limit

router bgp 100
 bgp dampening route-map DAMPENING

Route flap

show ip bgp flap-statistics
show ip bgp dampening parameters

Conditional Route Injection

The ability to insert more specific prefixes into BGP without having them in the IP routing table. Routemap which specifies prefixes to inject and routemap which specifies exist condition (Det går även köra med non-exist om man vill vända på det)

ip prefix-list INJECT-THIS permit 110.0.1.0/24
ip prefix-list INJECT-THIS permit 110.0.2.0/24
ip prefix-list AGGREGATE permit 110.0.0.0/8
ip prefix-list SOURCE permit 1.1.1.1/32

route-map INJECT
 set ip address prefix-list INJECT-THIS

route-map EXIST
 match ip address prefix-list AGGREGATE
 match ip route-source prefix-list SOURCE

router bgp 100
 bgp inject-map INJECT exist-map EXIST

The less-specific prefix MUST come from a BGP neighbor. No insertion of more-specific prefixes of a locally-originated prefix.

Verify

show ip bgp injected-paths
show ip bgp neighbors 1.1.1.1 | i status

Conditional Advertisement

Conditional advertisement tillåter att man per neighbor endast annonserar utvalda prefix om vissa prefix existerar/inte existerar i den lokala BGP-tabellen, som kollas av BGP scanner/NHT.

route-map ADVERTISE_MAP permit 10
 match as-path 1

ip prefix-list PREFIX permit 10.0.10.0/24

route-map NON_EXIST_MAP permit 10
 match ip address prefix-list PREFIX

router bgp 100
 neighbor 1.1.1.1 advertise-map ADVERTISE_MAP non-exist-map NON_EXIST_MAP

Flowspec

BGP flow specification är en feature som man kan använda för att propagera filter- och policy-funktionalitet till sina BGP-noder. Det kan användas för att mitigera DDoS-attacker. Med flowspec går det att filtrera mycket mer granulärt än med Remote Trigger Blackhole (RTBH). Man har även fler möjligheter för vad man vill göra med attacken, t.ex. drop eller police, next-hop eller VRF redirect, DSCP Markings. Flowspec implementeras som en adressfamilj. IOS XE har stöd för flowspec client function men som flowspec controller behövs något annat. Controllern som t.ex. kan lyssna på ett DDoS-detekteringssystem skickar ut flowspec NLRI till klienterna, detta säger vad som ska göras med vilken trafik. Ju fler och ju mer avancerade regler man skjuter ut ju mer TCAM går åt.

Det finns flera mjukvaror som kan agera controller, t.ex. IOS-XR, GoBGP eller ExaBGP.

IOS XE

flowspec
 address-family ipv4
 local-install interface-all

router bgp 100
 address-family ipv4 flowspec
 neighbor 10.1.1.1 activate

Verify

show flowspec summary 
show bgp ipv4 flowspec 

BMP

The BGP Monitoring Protocol (BMP) feature supports functionality to monitor Border Gateway Protocol (BGP) neighbors. BMP devices (routers) send BMP messages to a BMP collector/daemon, e.g. OpenBMP.

router bgp 65000
 neighbor 30.1.1.1 bmp-activate server 1
 bmp server 1
 address 10.0.0.10 port-number 8000
 activate

Verify

show ip bgp bmp server 1
show ip bgp bmp server summary

RPKI

"Resource Public Key Infrastructure allows IP address holders to specify which Autonomous Systems (AS’s) are authorized to originate their IP address prefixes." RPKI ökar dock komplexitet så det är inte riktigt wide spread.

router bgp 100
 bgp rpki server tcp 10.0.10.10 port 1333 refresh 600
show ip bgp rpki servers
show ip bgp rpki table
clear ip bgp rpki server

Route Server

BGP route server är feature designad för internet exchange (IX) operators som ger ett alternativ till full eBGP mesh peering inne på IXP. Det tillhandahåller route reflection med support för unik policy per service provider. Route server ger transparens för AS-path, MED och next-hop så SPs som peerar med varandra fortfarande kan göra det som directly connected men IX route server medlar denna peering. Detta är osynligt utanför IX. Route server leder till mindre konfiguration samt CPU/minnesanvändning på varje border router.

router bgp 1337
 neighbor 10.0.0.1 remote-as 100
 neighbor 10.0.0.2 remote-as 200

 address-family ipv4 unicast
 neighbor 10.0.0.1 activate
 neighbor 10.0.0.1 route-server-client
 neighbor 10.0.0.2 activate
 neighbor 10.0.0.2 route-server-client

show ip bgp ipv4 unicast route-server all summary

Default så nekar en router uppdateringar från en eBGP-peer som inte har det egna ASN i början av as-path. Detta gör att en route servers beteende inte är okej så denna check måste stängas av på alla border router.

router bgp 100
 no bgp enforce-first-as
 neighbor 10.0.0.137 remote-as 1337