Cisco IOS-XR

From HackerNet
Jump to: navigation, search

IOS XR är Ciscos OS framtaget för de större enheterna (främst mot service provider) tex CRS serien, 12000 serien och ASR9000 serien.

XR bygger på en micro-kernel arkitektur och är framtaget för att att utöka tillgängligheten på enheter t.ex. genom att ha redundant hårdvara (linjekort, cpu), felhantering som t.ex. skyddat minnesutrymme och med möjlighet att starta om specifika processer (kan ske per automatik). XR använder liknande modell som tex. Cisco Nexus där med distribuerad modell där man kan aktivera de delar man önskar tex. multicast eller MPLS.

IOS XR är likt Juniper's JunOS uppdelat i två lägen, admin-läge och "operations"-läge och XR har ett inbyggt system för hantera användare och grupper. Även i XR behöver man använda commit precis som i JunOS.

Security
IOS-XR har ICMP redirects disabled by default samt att directed-broadcast packets droppas. Cisco har mycket dokumentation kring security, Service Provider Security

Konfigurationshantering

Till skillnad från IOS så ändras inget innan man kör commit. Kommandon kopplat till konfigurationshantering.

Visa ändringar som kommer att installeras vid commit:

show configuration
alias config diff show commit changes diff

Visa hur hela konfiguration kommer se ut efter commit:

show configuration merge

Göra commit med en märkning av konfigurationen:

commit label add-loopback1337

Visa misslyckad commit tex. om något i konfiguration saknas eller är inkompatiblet (detta meddelas vid en vanlig commit)

show configuration failed

Lista historiska förändringar:

show configuration history

Backa konfiguration till specifik konfiguration:

rollback configuration to add-loopback1337

Backa konfiguration till senaste konfiguration:

rollback configuration last 1

Är man inte helt säker på sin commit kan man köra commit confirmed, då måste man aktivt skriva commit confirm annars görs automatiskt en rollback.

commit confirmed
commit confirm 

Man kan använda regex-baserad replace av konfiguration, t.ex. om man ska döpa om en policy eller acl.

replace pattern 'POLICYMAP-WRONG_NAME' with 'POLICYMAP-RIGHT_NAME'

Konfigurationslås
Vid konfigurering kan konfigurationsläget göras exklusivt:

configure exclusive

Visa låst konfiguration:

show configuration lock

Visa vem som låst konfigurationen:

show configuration sessions

Admin

Gå till admin läge, här kan man styra användares behörigheter, ändra config-register, installera funktioner etc. Kommandon för admin-läget kan alltid köras genom tex "admin show running-config"

admin

Visa konfiguration (enbat för Admin läge)

(admin)#show running-config

Skapa användare

admin
conf t
username juan
 group root-system
 secret cisco

Fördefinierade grupper

 • root-system: Fullständig access
 • netadmin: Möjliggör konfiguration av tex OSPF eller EIGRP
 • sysadmin: Möjliggör systemändringar tex dump av konfig eller tex. konfiguration av NTP
 • operator: Kan titta i konfigurationen men je göra förändringar
 • cisco-support: För Cisco TAC support

Egna grupper

I XR kan man skapa egna grupper för specifika ändamål

taskgroup BGP
 task execute bgp
 task read bgp
 task write bgp
taskgroup ISIS
 task execute isis
 task read isis
 task write isis
taskgroup BGPISISTasks
 inherit taskgroup BGP
 inherit taskgroup ISIS
usergroup BGPISISAdmins
taskgroup BGPISISTasks
username juan_bgp
 group BGPISISAdmins
 secret cisco

Grundkonfiguration

hostname XR-01
!
ipv4 netmask-format bit-count
!
line console
 exec-timeout 30 0
!
line default
 exec-timeout 30 0
 access-class ingress ACL-MGMT-ACCESS
 transport input ssh

SSH

crypto key generate rsa general-keys
How many bits in the modulus [1024]: <enter>
ssh server v2
line default transport input ssh

Logging

logging on
 logging buffered 200000
 logging 10.0.10.12

Skicka godtyckligt loggmeddelande

logmsg HEJ

NTP

clock timezone CET Europe/Stockholm

ntp
 server 79.136.86.176
 update-calendar

Tidszon

clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last sunday march 02:00 last sunday october 03:00

SNMP
För att spara lite CPU-cykler kan man slå på statsd caching. Detta är generellt rekommenderat.

snmp-server ifmib stats cache

pyIOSXR
Enable XML agent

xml agent tty iteration off

CDP
CDP är default avstängt globalt och per inteface i XR. För att slå på CDP på XR måste det slås på globalt och per interface:

cdp
 interface GigabitEthernet0/0/0/0
 cdp

MTU
MTU i IOS-XR räknas lite annorlunda kontra IOS eftersom L2 headern är inkluderad. Default har IOS och IOS-XR dock samma MTU på Ethernet-interface (L3: 1500B) men ska man köra jumbo frames och vill matcha är IOS-XR = IOS + 14, exempel:

IOS

mtu 9216

IOS-XR

mtu 9230

Plattform

top
show redundancy 
show platform
show install active summary
show install committed summary
show fpd package

Upgrade

fpd auto-upgrade enable

sysadmin-vm:0_RSP0# show install health
install add source harddisk: asr9k-mini-x64-6.5.3.iso

CoPP

Control Plane Policing (CoPP) skyddar kontrollplanet för att säkerställa stabilitet, nåbarhet och paketleverans. CoPP i IOS-XR implementeras med hjälp av Local Packet Transport Services. LPTS är ett koncept med reflexsiva ACL:er, punt policers och en slags intern FIB. Detta skydd är på default med fördefinierade värden. Cisco rekommenderar att dessa lämnas default initialt för att eventuellt modifieras vid ett senare tillfälle utifrån behov. IOS-XR kan även hantera viss trafik direkt i linjekorten för att avlasta CPU, t.ex. BFD, Netflow och ARP kommer LPTS instruera lokal CPU att hantera istället för RSP CPU.

show lpts bindings brief

MPP
Management Plane Protection är på default men alla TCP- och UDP-portar kan accessas ifrån alla interface. Detta går att strypa ner för både inband och OoB.

control-plane
 management-plane
 out-of-band
  interface MgmtEth0/0/CPU0/0
  allow SSH peer
   address ipv4 10.0.0.0/24

RPL

När man editerar en existerande policy och commitar kommer det automatiskt att skickas BGP REFRESH, förutsatt att granne har denna capability. Det görs också en full table refresh eftersom förändringen kanske innebär att prefix som inte tidigare importerades nu ska importeras. Man behöver alltså inte göra någon soft reset som med IOS. Detta går att stänga av.

bgp auto-policy-soft-reset disable

Troubleshooting - dry run

show bgp route-policy <ROUTE-POLICY-NAME>

Kolla hur lång tid olika route-policy entries tar för en viss peering

debug pcl profile detail
!clear bgp peering
show pcl protocol bgp speaker-0 neighbor-in-dflt <neighbor> policy profile

HSRP

interface GigabitEthernet 0/0/0/0
 ip address 10.32.0.3 255.255.255.0
router hsrp
 interface GigabitEthernet 0/0/0/0
 hsrp 1 ipv4 10.32.0.1
 hsrp 1 priority 95
 hsrp 1 preempt
 hsrp 1 track GigabitEthernet 0/0/0/1

VRRP

interface GigabitEthernet 0/0/0/0
 ip address 10.32.25.3 255.255.255.0
router vrrp
 interface GigabitEthernet 0/0/0/0
 address-family ipv4
  vrrp 1
  address 10.32.25.1
  priority 95
  track interface GigabitEthernet 0/0/0/0 10

VRF

Nedan exempel används ihop med MPLS och BGP.

vrf 1337
 address-family ipv4 unicast
 import route-target
  1337:10
 export route-target
  1337:10

router bgp 1337
 vrf 1337
 rd 1337:10
 address-family ipv4 unicast
  redistribute static

Protip: I XR när man kör "show run vrf xx" ser man bara det som finns konfigurerat under "vrf xx", inte tex det som rör vrf under bgp konfigurationen. För att se allt i konfugrationen som rör en specifik vrf kan följande kommando användas:

show run formal | i vrf 10

CEF

show cef ipv6 exact-route 2001::2:2 2001::1:1 protocol icmp ingress-interface GigabitEthernet0/0/0/0.101