Cisco L3 Security

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Huvudartikel: Cisco Security

Se även Cisco L2 Security.

Routing

Tillåt ej IP options och source routing är bra praktik!

ip options drop
no ip source-route

Notera att "ip options drop" kan störa ut IGMP.

ACL

Accesslistor finns i flera olika varianter förutom standard och extended.

Logging
Access list logging interval (milliseconds) & log-update threshold (number of hits)

ip access-list logging interval 1000
ip access-list log-update threshold 10

Reflexive ACL
För att använda reflexive ACL behövs det en ACL för inbound traffic, en för outbound och en reflexive för att hålla koll på dynamic entries. Några begränsningar är att trafik endast kan initieras från ena sidan och det går inte ge olika trafikklasser olika access. Trafik initierad lokalt i routern behandlas ej heller. Det funkar inte heller med applikationer som jobbar med olika portnummer, t.ex. FTP.

ip access-list extended Egress
 permit ip any any reflect Mirror
ip access-list extended Ingress
 evaluate Mirror
 deny ip any any

interface gi0/1
 description Outside
 ip access-group out Egress
 ip access-group in Ingress

Timeout

ip reflexive-list timeout 30

Verify

show ip access-lists Mirror
show ip access-lists

IPv6
För IPv6 finns det endast extended named ACL:er. Wildcard mask används inte heller utan det är CIDR notation som gäller.

ipv6 access-list Deny_ABC
 deny ipv6 2001:A:B:C::/64 any
 permit ipv6 any any

interface Gi0/1
 ipv6 traffic-filter Deny_ABC out
show ipv6 access-list

Lock and Key (Dynamic ACLs)
Lock and key configuration starts with the application of an extended ACL to block traffic through the router. Users that want to traverse the router are blocked by the extended ACL until they Telnet to the router and are authenticated. The Telnet connection then drops and a single-entry dynamic ACL is added to the extended ACL that exists. This permits traffic for a particular time period; idle and absolute timeouts are possible.

username DYN autocommand access-enable timeout 5

ip access-list extended 100 
 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 10.0.0.1 eq telnet
 dynamic DYN timeout 5 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any

Turbo ACL
The turbo ACL feature is designed in order to process ACLs more efficiently in order to improve router performance. Found only on high-end platforms.

show access-list compiled

CBAC

Context-Based Access Control tillhandahåller stateful packet inspection på IOS-enheter. Man väljer vilka protokoll som ska inspekteras, det finns många protokoll default. Detta är ett konfigurationsexempel för ett interface som endast ska släppa in webbtrafik initierad från insidan.

ip access-list extended DENY_ALL
 deny ip any any
ip inspect name Web http
ip inspect name Web https

interface gi0/0
 description Outside
 ip access-group DENY_ALL in
 ip inspect Web out

Verify

show ip inspect all
show ip inspect sessions

Vill man att CBAC ska inspektera protokoll som inte använder standardportar kan lägga till dessa med port-map-kommandot.

ip port-map http port tcp 8081
ip port-map smtp port tcp 2500

show ip port-map

ZFW

Zone-based policy firewall är stateful packet inspection som är en vidareutveckling av CBAC. Det är VRF-aware och man skapar zoner som man binder ett eller flera interface till. Default skapas det en "self"-zon som allt till och från tillåts samt att trafik mellan interface i samma zon tillåts. Konfigurationssyntaxen som används kallas Cisco Policy Language. ZFW kan inte inspektera multicast eller MPLS-trafik men det går att att köra ZFW i transparent mode samt att man kan policea trafiken.

zone security INTERNET
zone security INSIDE
interface Gi1
 zone-member security INTERNET
interface Gi2
 zone-member security INSIDE

Bind ihop zonerna och ange source zon.

zone-pair security ZONE-PAIR source INSIDE destination INTERNET
 service-policy type inspect INSIDE-TO-INTERNET

För att tillåta trafik mellan zoner måste en policy skapas. ZFW inspect class-map kan matcha: access-groups, class-maps, group-objects och protokoll.

class-map type inspect match-any ALLOW-TRAFFIC
 match protocol icmp
 match protocol dns
 match protocol http

policy-map type inspect INSIDE-TO-INTERNET
 class type inspect ALLOW-TRAFFIC
  inspect
 class class-default
  drop

Verify

show zone-pair security
show policy-map type inspect zone-pair
show policy-firewall config 
show policy-firewall session zone-pair ZONE-PAIR

High Availability
ZFW stödjer HA och session state replikeras för inspect actions mellan ACTIVE och STANDBY. Dock görs det endast för L4 protokoll TCP/UDP så ingen ICMP eller L7 inspections. Enheten med högst prio blir ACTIVE, vid lika avgör högsta IP på control link.

interface GigabitEthernet0/1
 description Control link
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

parameter-map type inspect global
 redundancy

redundancy
 application redundancy
  group 1
   name ZFW
   preempt
   priority 100
   control GigabitEthernet0/1 protocol 1
   data GigabitEthernet0/1

Verify

show redundancy application group 1

uRPF

Unicast Reverse Path Forwarding är en mekanism som förhindrar spoofing attacks. Source-adressen på paket som kommer in kollas och jämförs mot den egna FIB:en för att säkerställa att paketen kommer in på det interface som routern själv hade använt för att nå den adressen. CEF är därför ett prereq för uRPF. uRPF finns i två modes och tar hänsyn till equal och unequal cost load sharing. Om default-routen också ska användas vid kontrollen måste allow-default sättas efter interface-kommandot.

Strict mode, fungerar såklart inte med asymmetric routing.

ip verify unicast source reachable-via rx

Med Loose mode räcker det att sourcen är reachable via något interface.

ip verify unicast source reachable-via any

uRPF exemptions, vill man inte kontrollera all trafik kan man matcha RPF-checken mot en ACL, dvs permita det som RPF inte ska bry sig om att droppa om det inte klarar checken.

ip verify unicast source reachable-via rx <ACL> 

Verify

show ip traffic
show ip verify source

Trick för att logga all packets med spoofed sources.

access-list 100 deny ip any any log
interface GigabitEthernet0/1
 ip verify unicast source reachable-via any 100

IPSG

IP Source Guard hjälper till att skydda mot IP spoofing. Det konfigureras på access-lagret och använder sig av DHCP Snooping-databasen för att dynamiskt skapa IP/MAC ACL:er per switchport och allt som inte träffar ACL:en droppas silently. Det enda som tillåts är paket med den source som matchar den DHCP snooping binding som finns för porten. Man kan också sätta upp statiska IP binding entries för hostar som inte använder DHCP. IPSG kan kontrollera IP-adresser eller både IP-adresser och MAC-adresser. Det bör konfigureras konsekvent på alla accessportar på network edge.

Prereq, DHCP Snooping måste faktiskt vara påslaget även om man bara använder manuella bindings.

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10

L3 check

interface gi0/7
 ip verify source

L3+L2 check

interface gi0/7
 switchport port-security
 ip verify source port-security

Static binding

ip source binding 0011.2233.4455 vlan 10 172.20.0.10 int gi0/7

Verify

show ip verify source
show ip source binding