Cisco L2 Security

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Huvudartikel: Cisco Security.

Se även Private VLANs, DHCP Snooping och Cisco L3 Security.

Frame Block

Ändra beteende på en switch så att unknown unicast droppas. Fungerar som säkerhetsmekansim om CAM går fullt för då floodas inte alla frames.

switchport block unicast
switchport block multicast

Port Security

När man slår på port-security på en port så är default MAC learning method "dynamic". Det betyder att switchen säkrar MAC-adresser ingress när de passerar interfacet. Om en ny MAC-adress kommer in och max antal tillåtna MAC-adresser inte har uppnåtts så kommer switchen lagra MAC-adressen i minne och tillåta trafiken. Man kan även köra något som kallas "sticky method", då säkrar switchen MAC-adresser på samma sätt som med dynamic men de sparas i NVRAM istället. Detta gör att de finns kvar genom reboots. Notera att sticky-adresser ej syns i running config. Utöver detta kan man ange MAC-adresser statiskt, detta gör man i running config under interfacet, vilket gör att man även kan spara det i startup config. En till grej som port-security gör är att kolla att MAC-adresser som är säkrade inte kommer in på någon annan port i VLANet än där de är säkrade (oavsett learning method). Port-security fungerar endast på portar som är statiskt konfigurerade som access eller trunk. Ska port security kombineras med HSRP bör BIA MAC användas.

interface [interface]
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown

Verify

show port-security interface
errdisable recovery cause psecure-violation

ACL

PACL

Port ACLs används ingress på Layer 2 interfaces på switchar.

interface gi0/2
 ip access-group PACL in
 mac access-group PACL in

Verify

show mac access-group

VACL

VLAN ACL är ingress, kollar både lokal och transit-trafik och funkar även med non-IP traffic.

access-list 100 permit ip any host 10.0.0.10

vlan access-map BLOCK-TO-SERVER 10
 match ip address 100
 action drop
vlan access-map BLOCK-TO-SERVER 20
 action forward

Apply to vlan

vlan filter BLOCK-TO-SERVER vlan-list 10

Logging

vlan access-log maxflow 500
vlan access-log threshold 0

Storm Control

Storm control är teknik för att låta administratörer dämpa unicast-, multicast- eller broadcast-trafik på L2-interface. Det kan användas för att reducera skadan vid broadcast-stormar. Olika switchmodeller fungerar olika när det gäller EtherChannels kontra fysiska interface för Storm control. För att konfigurera Storm control måste man ange gränsvärde (rising) men falling är optional.

interface gi0/7
 storm-control unicast level bps 1m 500k
 storm-control multicast level pps 500
 storm-control broadcast level 10

Ange vad som ska hända när tröskelvärde överskrids, t.ex. droppa frames eller skicka snmp-trap.

 storm-control action trap

Verify

show storm-control

802.1x

802.1x är ett säkerhetsprotokoll som låter klienter (end devices) autentisera sig genom att prata EAP (RFC 3748) innan de får tillgång till tråd/trådlösa nätverk. Switcharna kan prata radius med authentication server som t.ex. kan vara en Windows-server eller en Cisco ISE. Authentication port-control används för att ställa en port i ett av tre operational modes: auto, force-authorized och force-unauthorized.

aaa authentication dot1x default group radius
dot1x system-auth-control

interface gi0/5
 switchport mode access
 dot1x port-control auto

Har man flera hostar på samma port så kan man låta varje mac-adress autentisera sig.

interface gi0/5
 authentication host-mode multi-host

Om man vill testköra (dry-run) sin autentiseringslösning kan man använda öppen auth, då skickas authentication data till Radius-servern men porten agerar vanlig port (alltså tillåter trafik på access vlan).

interface gi0/5
 authentication open

Man kan slå på att alla andra får prata ut genom porten men inkommande frames accepteras endast om auth går igenom. Detta är t.ex. användbart för PXE.

interface gi0/5
 authentication control-direction in 

Verify

show dot1x

DAI

För att skydda sitt L2-nätverk mot MITM-attacker som använder G-ARP kan man använda Dynamic ARP inspection. DAI kräver DHCP Snooping eftersom inkomna ARP-meddelanden valideras mot snooping-databasen. Om inte ARP:en stämmer överens mot det som står i databasen kommer frames att droppas, SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY. Man slår på DAI per VLAN man vill skydda.

ip arp inspection vlan 10
show ip arp inspection vlan 10

Man kan även kontrollera IP-avsändare och mottagare i paketen utifrån ARP-information. Detta kollar även ARP bodies efter invalid eller oväntade IP-adresser som 0.0.0.0, 255.255.255.255 och alla multicast-adresser.

ip arp inspection validate ip

Konfigurera interface som trusted för ARP. På dessa inspekteras ej ARP-meddelanden.

interface gi0/7
 ip arp inspection trust

Static entries behövs för hostar som inte använder DHCP.

arp access-list ARP_ACL
 permit ip host 10.0.0.30 mac host 0011.2233.4455

ip arp inspection filter ARP_ACL vlan 10

Eftersom DAI gör att switchen jobbar mer kan man överlasta den genom att skicka ett stort antal ARP-meddelanden. DAI har därför default en limit på 15 ARP-meddelanden per port per sekund.

interface gi0/7
 ip arp inspection limit 15 

Logging

ip arp inspection vlan 10 logging acl-match

ip arp inspection log-buffer entries 32
ip arp inspection log-buffer logs 5 interval 1

Verify

show ip arp inspection

MACsec

En del Nexus-switchar har line rate encryption capabilities. MACsec Layer 2 security krypterar paketen hop-by-hop. Detta skyddar mot wiretapping och MITM samtidigt som det gör att man kan inspektera, monitorera, QoS-tagga och forwardera frames som vanligt fast trots att det är krypterat on the wire. För att upptäcka MACsec peers och förhandla nycklar mellan MACsec-deltagare används MACsec Key Agreement (MKA) protocol. Sedan används Secure Association Key (SAK) för att kryptera och avkryptera på data plane. En MACsec keychain kan ha multipla PSKs, var och en med egen key ID och valfri lifetime. En MACsec-session kan t.ex. faila pga key/key name (CKN) mismatch eller att key duration har gått ut. Om den failar så kan man ha en fallback session som tar över, då måste man ha en fallback key konfad. En fallback session gör att man slipper nertid när primary session går ner och man får lite tid på sig att fixa problemet.

Overview
Cisco-MACsec.PNG

MACsec funkar på:

  • Layer 2 switchports (access and trunk)
  • Layer 3 routed interfaces (no subinterfaces)
  • Layer 2 and Layer 3 port channels

Konfiguration

feature macsec

key-chain macsec-psk no-show

key chain KC1 macsec
 key 100
  key-octet-string abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789 cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
  send-lifetime 00:00:00 Oct 04 2018 duration 100000

Om man inte anger någon key lifetime så defaultar det till unlimited.

Policy

macsec policy MACsec01
 cipher-suite GCM-AES-256
 security-policy should-secure

Här kan man även välja "must-secure" = packets not carrying MACsec headers will be dropped.

Apply

interface e1/15
 macsec keychain KC1 policy MACsec01 fallback-keychain KC-fallback

Notera att man inte kan ändra en policy utan man får skapa en ny och attacha på interfacet.

Verify

show macsec policy
show macsec mka session/summary
show interface capabilities | i "Ethernet|MACSEC

XPN

MACsec Extended Packet Numbering (XPN). Varje MACsec frame innehåller ett 32-bitars packetnummer som är unikt för varje given SAK. Om dessa tar slut så blir det SAK rekey för data plane keys. För högkapacitetslänkar så tar dessa slut rätt snabbt och kontrollplan måste göra SAK rekey. Med XPN så används ett 64-bitars nummer istället och därmed elimineras behovet av frekvent SAK rekey.

mka policy MACSEC
 macsec-cipher-suite gcm-aes-xpn-256
!
key chain MACSEC macsec
 key 1000
  cryptographic-algorithm aes-256-cmac
  key-string 7 075E701D1F58485446435A5D557B7A757962647342
!
interface HundredGigE1/0/1
 macsec network-link
 mka policy MACSEC
 mka pre-shared-key key-chain MACSEC

Certificate Based MACsec

Cisco IOS-XE har stöd för Certificate Based MACsec med Local Authentication. Då används EAP-TLS för authentication. MKA och MACsec implementeras efter lyckad authentication med certificate-based MACsec.

show mka session interface g1/0/1 details

IPv6

RA guard
RA guard blockerar unwanted eller rogue router advertisement. Denna feature körs i ingress direction.

interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 nd raguard

Verify

show ipv6 snooping features
show ipv6 nd raguard

DHCPv6 Guard
DHCPv6 Guard blockerar reply och advertisments som kommer från unauthorized DHCP servers.

show ipv6 dhcp guard

Binding table

show ipv6 neighbor binding

Device tracking

show ipv6 neighbor tracking

ND inspection/snooping

show ipv6 nd inspection

SeND
Secure Neighbor Discovery is a protocol that enhances NDP with three additional capabilities: Address ownership proof, Message protection, Router authorization.

MAC access control list

Work in progress