Cisco Logging

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ciscoenheter kan logga meddelanden lokalt och/eller remote. Se även Cisco IOS.

Format

Man kan använda lite olika format på sina loggmeddelanden, detta går även ändra på debugmeddelanden. Vill man att tidsstämplarna ska utgå ifrån den tidszon enheten är konfad med kan man lägga till localtime efter datetime-kommandona.

(Utan tidsstämpel)
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

service timestamps log uptime
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

service timestamps log datetime
*Feb  8 18:24:02: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

service timestamps log datetime msec
*Feb  8 18:24:02:355 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

NX-OS har lite annan struktur på syslog

2016 Feb  8 18:41:55.911853  DC01-SW02  %BGP-3-UNEXPECT:  the-message...

Diverse

Default har de flesta IOS-enheter en rätt liten logg-buffer men det går att ställa upp.

logging buffered 131072

Count every log message and timestamp last occurance

logging count
show logging count

Persistent, no buffering

logging persistent immediate

Rate limit

logging rate-limit console all 1

Numrera loggrader, gör det svårare att manipulera lagrade loggar i efterhand.

service sequence-numbers

Message Discriminator
Innan ett loggmeddelande levereras kan man ha det checkat mot en manuellt definierad kriterielista. På så sätt kan man t.ex. specificera om några speciella loggmeddelanden ska droppas.

logging discriminator BLOCK msg-body drops Interface Port-channel1

logging monitor discriminator BLOCK
logging host 1.1.1.1 discriminator BLOCK

Local Storage

Man kan lagra loggar lokalt på flash.

mkdir flash:/logs
logging persistent url flash:/logs
logging on

Verify

show logging

Syslog

Syslog är en standard för message logging, även om inte strukturen på meddelandena är standardiserad. Syslog använder default UDP port 514. Syslog-meddelanden går även att skicka med SNMP-traps, först skickas det lokalt till en speciell history buffer och sedan replikerar SNMP agenten det till traps.

logging on

Set syslog server logging level, 0-7.

logging trap ?

Source

logging origin-id HOSTNAME
logging source-interface Loopback 0

Bytt protokoll och port

logging host 1.1.1.1 transport tcp port 5514

Kommandologgning

archive
 log config
  logging enable
  notify syslog
  hidekeys

Verify

show archive log config all

ACL

Förutom att öka hit count generera ett loggmeddelande när en ACL-regel träffas.

ip access-list extended Block_HTTP
 10 deny tcp any any eq 80 log
 20 permit ip any any

För L2-info också använd log-input istället för log.

Access list logging interval (milliseconds) & log-update threshold (number of hits)

ip access-list logging interval 1000
ip access-list log-update threshold 10

IOS kan generera och lägga på en MD5 hash på varje access-list entry. Denna hash kan användas för att enklare söka och filtrera på loggmeddelanden utifrån en viss regel. Hashen ligger kvar efter reboot.

ip access-list logging hash-generation