Cisco SNMP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Simple Network Management Protocol är ett protokoll definierat av IETF som används för att övervaka och hantera nätverk baserade på TCP/IP. En SNMP-agent är en router eller en switch med information som kan frågas om med SNMP. Vilken typ av information som hålls av enheten kallas en MIB (Management Information Base), SNMP Object Navigator. SNMPv1 does not support 64 bit counters, only 32 bit counters.

Konfiguration

snmp-server contact Admin
snmp-server location Molnet
snmp-server community Hackernet

show snmp
show snmp community

Maintain ifindex values across reboots. Detta kommando hette tidigare snmp-server ifindex persist. Det går även att göra per interface.

snmp ifmib ifindex persist
show snmp mib ifmib ifindex

Access control

Vitlista de som ska få prata SNMP.

access-list 10 permit 172.16.0.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any log

snmp-server community PUBLIC ro 10

Views

Med views kan man begränsa vad som får frågas om, t.ex. endast vissa MIB subtree. Man kan specificera object name eller OID.
Exempel: alla Cisco-MIBar utom de EIGRP-relaterade.

snmp-server view CISCO cisco included
snmp-server view CISCO ciscoEigrpMIB excluded

Users och communities går att binda till views.

snmp-server community PUBLIC view CISCO

Verify

show snmp view

Traps

SNMP Traps skickas default till UDP 162.

snmp-server enable traps
snmp-server host 10.0.0.10 traps v2c-community/v3-username
show snmp host

Det går att skicka traps vid t.ex. linkup och down på interface.

snmp-server enable traps snmp linkup linkdown

Per interface

int gi2
 snmp trap link-status permit duplicates
 snmp trap ip verify drop-rate

Det går att skicka traps med Syslog. Först skickas det lokalt till en speciell history buffer och sedan replikerar SNMP agenten det till traps.

snmp-server enable traps syslog

SNMPv3

Den stora skillnaden med SNMPv3 kontra tidigare varianter är säkerheten. Med version 3 kan både autentisering och kryptering användas.

  • noauth: no auth, no enrypt
  • auth: auth, no enrypt
  • priv: auth, enrypt

Skapa grupp för version 3. Grupper definierar access rights för users till MIBar genom att kopplas till MIB views.

snmp-server group v3GROUP v3 priv
show snmp group

Skapa user, detta sparas ej i runnning conf. SNMPv3 user passwords hashas utifrån local Engine-ID.

snmp-server user SNMPUSER v3GROUP v3 auth sha SECRETKEY priv aes 128 SECRETKEY
show snmp user

NX-OS

NX-OS har inte stöd för SNMPv3 noAuthNoPriv security level.

Privacy, enforces message encryption för alla users.

snmp-server globalEnforcePriv

Skapa user

snmp-server user SNMPUSER network-operator auth sha SECRETKEY priv aes-128 SEVRETKEY
show snmp user

VRF

snmp-server host 10.1.2.4 use-vrf management

Traps

snmp-server host 10.1.2.4 traps version 3 priv SNMPUSER

Man kan kolla vilka interface som används som source för SNMP-paket.

show snmp source-interface