Cisco OTV

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Overlay Transport Virtualization är en tunnlingsteknik för att sträcka L2-domäner över ett L3-nät med hjälp av enkapsulering. Det är routing baserat på mac-adress och för control plane används IP-enkapsulerad IS-IS. Det finns inbyggd felisolering tack vare att broadcast och unknown unicast droppas vid edge istället för att floodas över tunneln. ARP optimeras också genom att Edge Devices kan svara på ARP-frågor för enheter som finns på andra sidan, detta genom att lyssna på ARP-trafik på den lokala siten och cachea den.

Notera att "OTV cannot be configured when MPLS features are enabled on the router".

Termer

Edge Device: Gränsenhet mellan lanet och utsidan, där OTV-enkapsulering görs.

Authoritative Edge Device: Enhet som är aktiv på siten. Endast en i taget.

Join Interface: L3-interface som ska kunna nå andra OTV-siters join interface.

Internal Interface: L2-interface som når de VLAN som ska sträckas.

Overlay Network: Det logiska nätverk där L2-trafiken går över Transport Network. Inga BPDUer går över detta nät.

Transport Network: Det nätverk som kopplar ihop de olika siterna, kan vara WAN/internet eller en blandning. Ska finnas rum för 42 extra bytes MTU.

Neighbors

Innan trafik kan forwarderas måste det upprättas grannskap. För detta krävs Source Specific multicast-stöd av nätverket emellan (om transportnätverket inte stödjer multicast så kan en unicast-funktion i OTV som heter Adjacency Server användas). Edge devices skickar IGMP membership report och sedan OTV-enkapsulerade hello packets. Alla edge devices ska bilda adjacency. Neighbors delar MAC-adress reachability med varandra genom att skicka uppdateringar med multicast.

Fast Convergence

 • VLAN AED synchronization
 • Site ID and proactive advertisments
 • Prepopulation
 • BFD and route tracking
 • Graceful insertion
 • Graceful shutdown
 • Prioritized processing of LSPs

Om man använder multihoming, dvs flera edge devices per site är det starkt rekommenderat att slå på spanning-tree på OTV-routrarna. Genom att göra det kan de skicka ut topology change notification (TCN) när de märker att AED failar och rollen ska flyttas. Detta får switcharna att reducera sin aging timer till 15 sekunder vilket skyndar på konvergensen.

Konfiguration

site bridge-domain är samma sak som site-vlan.

otv site bridge-domain 100
otv site-identifier 0000.0000.0101

otv isis Overlay1
 log-adjacency-changes

Overlay-interface

interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet3
 otv use-adjacency-server 10.0.0.10 unicast-only

 service instance 200 ethernet
 description Test-vlan
 encapsulation dot1q 200
 bridge-domain 200

Verify

show otv site
show otv adjacency
show otv overlay 1

Internal interface

interface GigabitEthernet4
 description Internal-interface
 no ip address
 negotiation auto
 service instance 100 ethernet
 encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 100

 service instance 200 ethernet
 description Test-vlan
 encapsulation dot1q 2
 rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 200 symmetric #VLAN translation 2 <-> 200
 bridge-domain 200

Det går även att ta in det otaggat.

interface GigabitEthernet2
 service instance 201 ethernet
 encapsulation untagged
 bridge-domain 201

Verify

show otv route
show otv vlan
show otv arp-nd-cache

Enkapsulering

I nya versioner av hårdvara/mjukvara kan man välja vilken enkapsulering man ska använda, default används GRE/MPLS men nu kan man även använda VXLAN. Väljer man den VXLAN blir det overhead 50 Bytes per paket.

otv encapsulation-format ip gre | udp

FHRP

Om man har en design där båda sidor har FHRP active router måste FHRP-paket filtreras så de ej korsar OTVn.

interface Overlay1
 otv filter-fhrp

Native-stöd även för NX-OS är planerat, lösning sålänge är att man använder VLAN-ACL i kombination med OTV MAC route filter.

Nexus

feature otv

VLAN

vlan 1000
 name OTV-SITE-VLAN
vlan 2000
 name OTV-TEST1
vlan 2001
 name OTV-TEST2
exit
no ip dhcp relay
no ipv6 dhcp relay

Join interface

interface po1
 no ip redirects
 ip igmp version 3
 no shut

Site VLAN

otv site-vlan 1000
otv site-identifier 0x2

otv-isis default 
 vpn Overlay1

int vlan1000
 no ip redi
 no ipv6 redi
 ip add 10.1.1.1/30
 no shut

Overlay

int Overlay1
 otv control-group 239.4.4.1
 otv data-group 232.8.8.0/26
 otv site-vlan 1000
 otv extended-vlan 2000
 otv extended-vlan add 2001
 otv join-interface po1
 no shut

Undantag för unknown unicast. Broadcast går ej.

otv flood mac 0011.2233.4455 vlan 160

otv flood mac FF:FF:FF:FF:FF:FF vlan 160
The flood mac can not be a broadcast mac.