Cisco PfR

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Performance Routing (PfR) är "Application Path Optimization". Det är en vidareutveckling av Optimized Edge Routing (OER) som gav prefix-based route optimization. PfR och OER använder sig av packet loss, response time, path availability och traffic load distribution för att fatta beslut. Det PfR också tar hänsyn till är application type och application performance requirements. PfR kan klassificera trafik utifrån IP-adresser, protokoll, portnummer, DSCP och i nyare versioner av IOS även NBAR. Man behöver en Master Controller (som fattar besluten) och en eller flera Border Routers. Authentication är inbyggt för all kommunikation till och från MC och man måste använda sig av key-chains (t.o.m. om MC och BR finns på samma router). Kommunikation mellan MC och BR görs med TCP och performance metrics samlas med NetFlow and IP SLA probes som konfigureras automatiskt. PfR route-maps sätts på Internal Interface och för att dynamiska route-maps ska fungera krävs L3-konnektivitet mellan BRs annars möts inte PfR's PBR requirement och dynamiska route-maps fungerar ej. Om Master Controller går ner så märker Border Routers att deras kommunikation till MC inte längre är aktiv. Det som händer då är att de kollar vilka routes som är från PfR och tar bort dessa och allt återgår till normal routing. Nätverket blir som det var innan PfR slogs på. PfR är inte VRF-aware.

Terminologi

Master Controller: monitorerar utgående trafikflöden för att kunna optimera routingen med hjälp av policy. En MC kan ha hand om 10 border routers eller 20 external interfaces. Den behöver inte finnas i data plane forwarding path.

Border Router: har ett eller flera external interfaces. Dessa rapporterar in prefix- och transit link measurements till MC som sedan fattar policy beslut. MC berättar sedan för BR vad den ska göra.

Internal interfaces: är interface mot resten av nätet och används för att kommunicera med control plane manager för PfR. MC dikterar vad som är internal interfaces.

External interfaces: används för att skicka paket till det lokala nätverket. Det är dessa som performance mäts på. MC dikterar vad som är external interfaces.

Local interfaces: finns på routern och är source för kommunikationen med Master Controller.

Operational Phases

PfR delas in i olika faser som fyller olika syften.

 • Profile Phase: Lära sig vilka flows som har hög latency och throughput. MTC list innehåller alla Monitored Traffic Classes.
 • Measure Phase: Samla in och räkna på performance metrics för all trafik på MTC list.
 • Apply Policy Phase: Skapa low och high thresholds för att veta vad som är in-policy och vad som är out-of-policy.
 • Control Phase: Påverka trafik genom att manipulera routes eller använda PBR.
 • Verify Phase: Kontrollera ifall något är out-of-policy för att isåfall rätta till det.

Konfiguration

Key chain måste skapas på alla enheter.

key chain PFR
 key 1
 key-string SECRET

show key chain

MC
Det krävs minst 2 external interfaces (totalt) för att MC ska bli aktiv.

pfr master
 border 2.2.2.2 key-chain PFR
 interface gi2 internal
 interface gi3 external
 border 3.3.3.3 key-chain PFR
 interface gi2 internal
 interface gi3 external

Defaults

pfr master
 learn
 throughput
 periodic-interval 0
 monitor-period 1

 border 2.2.2.2 key-chain PFR
 interface GigabitEthernet3 external
  max-xmit-utilization percentage 90
  maximum utilization receive percentage 100

Verify

show pfr master border
show pfr master exits

Border

pfr border
 master 1.1.1.1 key-chain PFR
 local loopback 0
 logging

Verify

show pfr border
show ip sla summary