Cisco NetFlow

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Netflow är ett Cisco-properitärt protokoll som används för att kunna exportera data om vilka adresser och protokoll som används i ett nätverk och hur mycket trafik de genererar. De vanligaste versioner som används är 5 och 9. Den stora skillnaden är att v5 inte har stöd för IPv6 eller MPLS. Samt att v5-paket har ett fixerat paketformat. Paket för version 9 kan se olika ut och man kan ändra det med templates. Det finns även IETF-standard, IPFIX. Se även Cisco SPAN.

Komponenter:

Paket

Ett NetFlow-paket skickas med UDP och kan innehålla metadata om flera trafikflöden.

  • NetFlow v9:

Cisco Netflow v9.png

Om man använder version 9 så skickar Cisco-enheter en NetFlow-template var 20:e paket så mottagare vet vilken information NetFlow-paketen innehåller.

  • NetFlow template:

Cisco NetFlow Template.png

Konfiguration

Legacy IOS syntax

int gi0/0
 ip flow ingress
 ip flow egress

Top-talkers

ip flow-top-talkers
 sort-by bytes
 top 5

Show

show ip flow top-talkers 
show ip cache flow 

ASR

IOS-XE använder den modernare syntaxen som kallas Flexible NetFlow. Man kan även definiera och använda egna flow records, dvs vilken information som ska exporteras.
OBS en ASR 1000 kan inte använda sitt management-interface som source för NetFlow-exporten.

flow exporter COLLECTOR
 destination 10.0.0.10
 transport udp 2055
 source gi0/1
 export-protocol netflow-v9

flow monitor FLOW-MONITOR
 record netflow ipv4 original-input 
 exporter COLLECTOR
 cache timeout active 60

interface gi0/3
 ip flow monitor FLOW-MONITOR input

"Random Sampled NetFlow is more statistically accurate than Sampled NetFlow." - Cisco

sampler SAMPLER-1
 mode random 1 out-of 1000
interface gi0/3
 ip flow monitor FLOW-MONITOR sampler SAMPLER-1 input

Verify

show flow exporter
show flow interface
show flow monitor
show flow exporter statistics
show flow record
show sampler

MPLS-aware NetFlow

interface gi2
 mpls netflow egress

EzPM

Med Easy Performance Monitoring så autokonfas allt man behöver utifrån en färdig profil, man kan välja mellan prestanda, upplevelse och statistik. Man får tillgång till alla Application, Visibility and Control (AVC) features.

performance monitor context EzPM profile application-experience
 exporter destination 10.0.0.10 source loopback0 transport udp port 2055 [vrf]
 traffic-monitor all

interface Gi0/1
 performance monitor context EzPM

Verify

show performance monitor context EzPM

Nexus

feature netflow

flow exporter COLLECTOR
 destination 10.0.0.10 use-vrf management
 version 9
 transport udp 2055
 source mgmt 0

flow monitor FLOW-MONITOR
 exporter COLLECTOR
 record netflow-original

Ska man samla in netflow på ett interface i ett F3-kort måste sampler användas.

sampler SAMPLER-1
 mode 1 out-of 5

Interface

interface Ethernet1/1
 ip flow monitor FLOW-MONITOR input sampler SAMPLER-1

Verify

show flow record netflow-original
show flow exporter
show flow monitor 
show flow interface

Layer 2
Man kan även exportera metadata för L2-trafik med netflow. Notera att flow monitor måste ha flow records för L2, dvs Vlan, MAC och ethertype.

interface e1/1
 switchport
 layer2-switched flow monitor FLOW-MONITOR input

IP Accounting

IP Accounting är en annan feature i IOS som också kan användas för att kolla trafik lokalt, dock mindre populär än NetFlow.

ip accounting-threshold 1200
ip accounting-list 10.0.10.0 0.0.0.255
int g2/0
 ip accounting output-packets
show ip accounting
clear ip accounting

Stores the old accounting database into a checkpoint

show ip accounting checkpoint

Det går även att kolla MAC-adresser.

interface gi2
 ip accounting mac-address input
show interface gi2 mac-accounting