Cisco SPAN

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Switch Port Analyzer är Ciscos namn på att spegla trafik, antingen mellan portar på samma switch eller till en remote switch. Alla typer av portar kan speglas. SPAN består av source (portar eller VLAN) och destination port/ar. Med RSPAN fungerar source på samma sätt men destination port finns på en annan switch så det skickas i ett RSPAN VLAN till den andra switchen. ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN) är samma som RSPAN men att det kapslas in med GRE så att det kan routas till en annan switch. Man kan även ha Wireshark som endpoint för GRE-tunneln. Man kan välja om rx, tx eller att både och ska speglas, default är all rx och tx med undantag vissa control plane frames (t.ex. CDP, BPDU, VTP, DTP, PAgP). SPAN ligger före trafikmodifikation för receive, t.ex. VACL, QoS och ingress policing. För tx ligger det efter så med andra ord SPAN händer längst ut. På vissa low-end switchar måste man låna en asic från en oanvänd port för att switchen ska kunna spegla trafik.

Begränsningar

 • All konfigurationen på en port inaktiveras när den blir konfad som destination port för SPAN. Inklusive EtherChannel.
 • Destination port har inte stöd för 802.1x, Private VLAN, CDP, STP, VTP, DTP, etc.
 • Som source går det ej att mixa portar och VLAN.
 • Destinationporten är best effort, dvs överflöd slängs.
 • Endast en SPAN-session kan skicka trafik till en destination port.

SPAN

monitor session 1 source interface fa0/2 rx
monitor session 1 source interface fa0/3 both
monitor session 1 destination interface fa0/10 encapsulation replicate

Encapsulation replicate gör att exakt alla frames speglas.

monitor session 1 filter vlan 2 - 5

Speglar man en trunkport kan man filtrera så att endast vissa VLAN speglas.

Verify

show monitor

NX-OS
Destination

interface Ethernet1/1
 description MONITOR-SESSION-1
 switchport
 switchport monitor
 no shutdown

Monitor session

monitor session 1
 description SPAN-to-SERVER
 source vlan 10-20 both
 rate-limit auto
 destination interface Ethernet1/1
 no shut

RSPAN

Skapa RSPAN VLAN på alla switchar. RSPAN vlan stänger av mac learning och allt som kommer in floodas till alla portar som är konfigurerade som destination.

vlan 999
 name RSPAN
 remote span
 exit

Source

monitor session 1 source interface fa0/3 both
monitor session 1 destination remote vlan 999

Switch 2

monitor session 1 source remote vlan 999
monitor session 1 destination interface gi0/8

Verify

show monitor session 1
show vlan remote-span

ERSPAN

ERSPAN finns i två versioner. I version 1 (type II) används en ERSPAN header innan GRE-enkapsuleringen. Den innehåller metadata om sessions id och speglade VLAN. I version 2 (type III) är headern större vilket ger mer flexibilitet, t.ex. finns det även plats för info om performance och latency analysis. PTP timestamp information används för att räkna ut packet latency över edge, aggregate och core switches. De skiljs åt med hjälp av GRE Protocol Type value, 0x88BE och 0x22EB.

Source

monitor session 1 type erspan-source
source interface gi0/1 both
no shut
destination
 erspan-id 101
 ip address 10.0.0.20
 origin ip address 172.20.0.10

Destination

monitor session 1 type erspan-destination
destination interface gi0/2 
no shut
source
 erspan-id 101
 ip address 10.0.0.20

Verify

show monitor session 1

NX-OS

monitor erspan origin ip-address 10.1.2.1
monitor session 1 type erspan-source
 description ERSPAN direct to Sniffer PC
 erspan-id 32               # required, # between 1-1023
 vrf default                # required
 destination ip 10.1.2.3          # IP address of Sniffer PC
 source interface port-channel1 both    # Port(s) to be sniffed
 filter vlan 3900             # limit VLAN(s) (optional)
 no shut                  # enable

Verify

show monitor session all

Embedded Packet Capture

På vissa enheter går det att göra en lokal packet capture. Man kan fånga paket i båda riktningen på ett interface samt begränsa så att inte allt fångas. Man kan såklart ha en permit ip any any acl men något slags filter måste konfigureras. Detta är IOS-XE syntax.

ip access-list extended CAPTURE
 permit udp host 172.17.0.13 host 172.16.0.14 eq 53
 permit udp host 172.16.0.14 host 172.17.0.13 eq 53

monitor capture 1 access-list CAPTURE interface g0/0 both

Start / Stop / Clean up

monitor capture 1 start
monitor capture 1 stop
no monitor capture 1

Show

show mon cap 1 buffer brief
show mon cap 1 parameter

Ethanalyzer

Ethanalyzer är ett protocol analyzer-verktyg för NX-OS. Det är en CLI-variant av Wireshark med stöd för filter.

 • capture-filter: tcpdump capture filter syntax
 • display-filter: wireshark display filter syntax

Exempel: titta på trafik till och från supervisor på mgmt-interface.

ethanalyzer local interface mgmt

Man kan inte se trafik som går i hårdvaran (ASIC) men man kan använda en ACL med log option som workaround.

ip access-list ACL-CAP
 permit tcp 10.0.0.3/32 10.0.0.10/32 eq 5000 log
 permit ip any any
interface e1/1
 ip access-group ACL-CAP in

ethanalyzer local interface inband capture-filter “tcp port 5000”

En annan mer kraftfull workaround man kan göra är att spegla trafik från ASIC till CPU och sedan använda ethanalyzer.

monitor session 1
 source interface e1/15
 destination interface sup-eth 0
 no shut

RITE

På routrar heter SPANs motsvarighet Router IP Traffic Export och man anger en mac-adress man vill skicka paketen till, det skulle t.ex. kunna vara en IDS. Man kan matcha det man vill ska skickas mot en acl och man kan sampla.

ip traffic-export profile IDS
 interface Gi0/0
 mac-address 0123.0005.abcd
 incoming sample one-in-every 5
interface Gi0/2
 ip traffic-export apply IDS

Show

show ip traffic-export