Cisco VSS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Virtual Switching System används för att göra två stycken fysiska switchar till en logisk enhet. Fysiskt är det två switchar och man kan dra allt kablage redundant. Med detta behöver man inte använda HSRP eller VRRP samt att L2-topologin går att hålla loopfri. En fördel är att det blir färre manageringspunkter, en nackdel att ett fel kan få större blast radius. VSS har stöd för EtherChannel så detta är en variant av MLAG. När switcharna bootar upp använder de Link Management Protocol (LMP) och Role Resolution Protocol (RRP) för att förhandla om vem som ska vara active och således blir den andra standby. Båda switcharna står för data plane men endast den aktiva står för management och control plane. Mellan switcharna har man en Virtual Switch Link som all sorts trafik går på, däremot har control plane och management högre prio på denna länk. Denna bör dimensioneras kraftigt.

Installation

Man behöver 2st cisco 4500-x, 4500-e eller 6500-e. I e-modellerna så behövs Cisco Catalyst Supervisor Engine 7-E eller 7-LE men i x-modellerna är den inbyggd.

Konfiguration

sätt Virtual Switch domain samt switch nummer

SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#switch virtual domain 10
Domain ID 10 config will take effect only
after the exec command 'switch convert mode virtual' is issued
SW1(config-vs-domain)#switch 1
SW1(config-vs-domain)#exit
SW1(config)#
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#switch virtual domain 10
Domain ID 10 config will take effect only
after the exec command 'switch convert mode virtual' is issued
SW2(config-vs-domain)#switch 2
SW2(config-vs-domain)#exit
SW2(config)#

Konfigurera VSL Port Channel

SW1(config)#int port-channel 5
SW1(config-if)#switchport
SW1(config-if)#switch virtual link 1
SW1(config-if)#no shut
SW1(config-if)#exit
*Jan 24 05:19:57.092: %SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS: Port-channel5 deleted from all Vlans
SW2(config)#int port-channel 10
SW2(config-if)#switchport
SW2(config-if)#switch virtual link 2
SW2(config-if)#no shut
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
*Jan 24 05:14:17.273: %SPANTREE-6-PORTDEL_ALL_VLANS: Port-channel10 deleted from all Vlans

Konfigurera VSL portarna

SW1(config)#int range gig7/3 - 4
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
SW1(config-if-range)#channel-group 5 mode on
WARNING: Interface GigabitEthernet7/3 placed in restricted config mode. All extraneous configs removed!
WARNING: Interface GigabitEthernet7/4 placed in restricted config mode. All extraneous configs removed!
SW1(config-if-range)#exit
SW2(config)#int range gig4/45 - 46
SW2(config-if-range)#switchport mode trunk
SW2(config-if-range)#channel-group 10 mode on
WARNING: Interface GigabitEthernet4/45 placed in restricted config mode. All extraneous configs removed!
WARNING: Interface GigabitEthernet4/46 placed in restricted config mode. All extraneous configs removed!
SW2(config-if-range)#exit

Switcha över till VSS från vanlig

SW1#switch convert mode virtual 
SW2#switch convert mode virtual 

Kolla så att det fungerar

SW1#show switch virtual 

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1 

Switch mode         : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 10
Local switch number     : 1
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number      : 2
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby 

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2 

Switch mode         : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 10
Local switch number     : 2
Local switch operational role: Virtual Switch Standby
Peer switch number      : 1
Peer switch operational role : Virtual Switch Active

Dual-Active Detection

Förhindra att båda supervisors blir aktiva vid VSL link failure.

switch virtual domain 10
 dual-active detection fast-hello

interface te1/1/24
 description VSS Fast-Hello
 no switchport
 no ip address
 no cdp enable
 dual-active fast-hello
 no shut

Verify

show switch virtual dual-active fast-hello

Felsökning

show switch virtual 
show switch virtual role
show switch virtual link

Giants
Om man ser giants counter gå upp på VSL interface så är det normalt eftersom VSL inter-switch control frame packets skickas som 1518 bytes + 32 byte DBUS header mellan switcharna.

Tips N Trix

Man kan använda sig av 10ge interface också och inte enbart 1ge som står i guiden. Kommando för att byta vilken switch som är aktiv.

redundancy force-switchover

StackWise

För de lite mindre switchmodellerna finns StackWise för att koppla ihop flera enheter till en logisk. Switcharna kopplas ihop med speciella StackWise-kablar på baksidan. Man väljer en switch som man konfigurerar som master och sedan kopplar man ihop dem och bootar upp dem.

switch 1 priority 15

Kolla status på stacken

show switch
show switch stack-bandwidth
show switch stack-mode

Firmware

software auto-upgrade enable

Reset the switch mode to N+1

switch clear stack-mode