Cumulus Linux

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Cumulus Linux är ett öppet Network OS som man kan köra på white-box switches. Det är baserat på Debian och man har tillgång till allt som Debian är kapabelt till. Cumulus står för en switch daemon, asic drivers och Network Command Line Utility (NCLU) och kan bootstrapas med ONIE. Routingmotorn i Cumulus Linux är Free Range Routing (FRR) och allt som FRR stödjer fungerar. Default är ARP-timeouten 18 minuter. Cumulus-mjukvaran i sig är gratis att använda men det krävs en licens för att aktivera front-panel interfaces.

Cumulus VX

Cumulus Linux finns som free virtual appliance att ladda ner från Cumulus Networks hemsida. Det finns image för KVM och VMware. Se även EVE-NG.

Architecture

Cumulus Linux Architecture.PNG

Konfiguration

Här nedan följer hur man gör grundläggande konfiguration av Cumulus Linux. Är man osäker på hur något konfas kan man alltid kolla exempel med hjälp av net example <feature>.

Hostname

net add hostname Cum01

Configuration, kan visas i olika format

net show configuration
net show configuration commands

Commit

net pending
net commit

net show commit last 
net show commit history

Switch upgrade

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Mgmt VRF. Notera att services som syslog, ntp etc default ligger i default-tabellen och måste bindas om ifall de ska nyttja mgmt-vrf:en.

net add vrf mgmt

Skapa vlan. Cumulus reserverar default vlan 3000-3999 för internal usage men det går att ändra.

net add vlan 100-200

Access port

net add interface swp4 bridge access 100

SVI

net add vlan 100 ip address 192.168.10.1/24

Switchport trunk allowed vlan

net add interface swp3 bridge vids 200,205

Det spelar inte någon roll vad man väljer att konfigurera först. När man commitar något switchrelaterat så skapas det en global switch (bridge).

Useful show commands

net show version
net show interface
net show bridge vlan
net show bridge macs

Factory reset, detta rensar ej mgmt vrf.

net del all

Adding Question Mark Ability to NCLU. Logga ut, logga in för att ändringen ska läsas in.

sed -i "s/# ?: complete/ ?: complete/g" /home/cumulus/.inputrc

Prescriptive Topology Manager

PTM används för att validera att man har kopplat kablar rätt. Man skapar en fil med hur det ska vara kopplat, denna distribuerar man sedan till alla switchar som jämför denna målbild med vilka LLDP-grannskap som finns. På så sätt kan man upptäcka om något har kopplats fel.

Zero Touch Provisioning

ZTP görs genom att mgmt-porten (eth0) vid boot ropar efter DHCP option 239. Man pekar ut ett shell script som ska tankas ner och exekveras. Detta kan vara bash, python, perl, ruby vilket ger flexibilitet.

Exempel:

#!/bin/bash

#CUMULUS-AUTOPROVISIONING

apt-get update -y

net add vrf mgmt
net commit

exit 0

Ska man aktivera mgmt-vrf bör det göras sist.

Enable ztp on next switch boot.

sudo ztp -e

Status & Debugging

sudo ztp -s
sudo systemctl -l status ztp.service
sudo ztp -v -r http://192.168.0.50/ztp-script.sh