Debian

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Debian är en dist som är inriktad på stabilitet.

First 5 minutes

Debian server installeras med rootkontot som enda kontot. Gör följande för att öka säkerheten. Logga in som root:

User

adduser trevor
apt-get update && apt-get install sudo
usermod -a -G sudo trevor
sed -i -r 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh

Hostname

echo "hostname" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Tidszon

dpkg-reconfigure tzdata

Pakethanterare

Apt

Goodies

Debian Goodies är en uppsättning verktyg som är bra att känna till.

apt-get install debian-goodies

När man installerar ett nytt paket kan det hända att program som redan körs använder filer som blivit uppgraderade. För att ta reda på detta:

checkrestart
checkrestart -v

Vilket installerat paket tar mest plats:

dpigs

Felsök varför något slutat fungera vid uppdatering

which-pkg-broke packagename