DNF

From HackerNet
Jump to: navigation, search

DNF är en ersättare för yum. De flesta kommandon är likadana men det finns även lite nya funktioner. Dokumentation: http://dnf.readthedocs.org/en/latest/index.html
Grunder

dnf search open-vm-tools
dnf install screen
dnf remove htop
dnf info firefox

Repository

dnf repolist
dnf repoquery --whatprovides <command>

History

dnf history list

Rollback

dnf history undo 7

System Upgrade

Uppgradera operativsystemet med hjälp av dnf.

sudo dnf update --refresh
sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
sudo dnf system-upgrade download --releasever=23  #Fedora
sudo dnf system-upgrade reboot