Fedora

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Fedora är en RPM-baserad linuxdistribution främst utvecklad av Red Hat. Hela distributionen är fri programvara och används som en bas (läs PoC) för den kommersiella distributionen Red Hat Enterprise Linux.
Kickstartfil: Fedora.

Pakethanterare

Se Yum
Se DNF

Network

systemctl stop NetworkManager.service && systemctl disable NetworkManager.service
systemctl enable network.service && systemctl start network.service

Uppgradering

Till 23 med hjälp av fedup som tankar alla nödvändiga filer.

sudo dnf -y update && sudo dnf -y install fedup && sudo fedup --network 23
reboot

Auto update

sudo dnf -y install dnf-automatic
sudo systemctl enable dnf-automatic.timer

Default kollas det efter uppdateringar en gång per dygn

SSH

sudo systemctl enable sshd.service

Gnome

I det grafiska gränsnittet går det bara att sätta 15 minuter som max på Blank screen under Power saving. Högre värde går att sätta med kommando.

gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 3600   #sekunder
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-delay 10

Desktop

gsettings set org.gnome.desktop.background show-desktop-icons true
gsettings set org.gnome.nautilus.desktop home-icon-visible false

GRUB menu

Fedora använder GRUB2 som bootloader och default visas menyn i 5 sekunder vid uppstart. Detta går att ta bort genom att ändra/lägga till följande.

sudo nano /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=1
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

Hidden timeout 1 ger möjligheten att komma åt menyn med ESC i 1 sekund under uppstart.

Uppdatera GRUB

sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

OBS Kör man UEFI kan filen heta /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg